100-LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

logo

WYDARZENIA DLA UCZCZENIA 100. ROCZNICY POWSTAŃ ŚLĄSKICH

  • KOBIETY w POWSTANIACH ŚLĄSKICH

Plakat

11 grudnia 2019 roku na zaproszenie Pań Joanny Suter-Chmielewskiej, Anny Świałoń i opiekunek KKKŚl Pań Edyty Sawickiej i Ludmiły Schöpp odwiedziła Śl.TZN Pani dr hab. Aleksandra Skrzypietz z wykładem: Udział kobiet w Powstaniach Śląskich.

W imprezie wzięły udział klasy: 2fk, 3n, 4b.
Dziękujemy za interesujący wykład.

Foto Foto Foto

 

WYSTAWA „Niezapomniane. Kobiety w czasie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku”

Rola kobiet w powstaniach i wydarzeniach okołoplebiscytowych jest praktycznie nieznana. Dlatego to właśnie kobietom poświęcona została najnowsza wystawa w Muzeum Śląskim, którą członkowie i sympatycy Szkolnego Klubu Europejskiego zwiedzili 26 listopada 2019 r.

Kobiety walczyły z bronią w ręku, kopały okopy, organizowały pomoc rannym, były kurierkami, tłumaczkami, obsługiwały telefony i telegrafy. Były niezwykle odpowiedzialne i zdyscyplinowane, a także zachowujące spokój i zimną krew.  

Kobiety na  froncie brały udział w transportach broni, kopaniu okopów, działały w wywiadzie. Prowadziły kantyny, kasyna czy kuchnie polowe. Pełniły też funkcję tłumaczek. Szyły sztandary, opaski powstańcze oraz przygotowywały lniane koszule dla poległych.  

Kobiety w powstańczym szpitalu były sanitariuszkami i pielęgniarkami.

Kobiety w powstańczym sztabie pracowały w kancelariach, stenografując, sporządzając pisma czy protokoły, a także obsługując telefony i telegrafy.         

Kobiety w akcji plebiscytowej prowadziły aktywną działalność agitatorską, namawiając do udziału w głosowaniu, roznosząc materiały propagandowe czy rozlepiając plakaty. Sprawdzały listy wyborców i kontrolowały, by nie wpisywano na nie „martwych dusz”. Przyjmowały na dworcach emigrantów, którzy przyjeżdżali na głosowanie, i organizowały dla nich wyżywienie i noclegi. Dyżurowały przy urnach wyborczych i umożliwiały oddanie głosu osobom chorym, niepełnosprawnym czy starszym.

Foto Foto Foto Foto

 

  • KONKURSY

Konkursy

  • SPEKTAKL „Tu rodziła się Polska”

Logo

8 XI, 10 XI, 12 XI miały miejsce uroczyste obchody w Śl.TZN, kościele NSPJ OO. Oblatów i Domu Kultury w Bielszowicach.

We współpracy Śl.TZN i ZSO z Rudy Śląskiej młodzież pod kierunkiem Pani Anny Morajko – Fornal, Pani Danuty Kleinert, ks. Tomasza Kusza i Pana Pawła Zygmunta zaprezentowała spektakl w hołdzie bohaterom Powstań Śląskich.

foto foto foto foto

Relacja z uroczystości

  • SESJA POPULARNONAUKOWA

6 XI Koło Krzewienia Kultury Śląska Śl.TZN zorganizowało sesję poświęconą Powstaniom Śląskim, połączoną z konkursem.

Powstania Śląskie były niezwykłym zrywem mieszkańców Śląska, którzy opowiedzieli się za polską tradycją, kulturą i tożsamością, deklarując swoje przywiązanie do odradzającej się Ojczyzny.

foto foto foto foto

  • WYSTAWA „POWSTANIA ŚLĄSKIE”

XI W holu Śl.TZN zaprezentowano wystawę, która towarzyszyła rocznicy Powstań Śląskich, w ramach innowacji pedagogicznej.

foto

  • II BIEG ZWYCIĘSTWA

Logo

9 VI dla upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego Śl.TZN, X LO oraz Parafie Opatrzności Bożej w Zawodziu i Najświętszego Serca Jezusa Misjonarzy Oblatów na Koszutce zorganizowały II BIEG ZWYCIĘSTWA.

 

Przedsięwzięcie miało na celu popularyzowanie postaw patriotycznych i kultywowanie regionalnych tradycji niepodległościowych oraz aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia w środowisku lokalnym.

W ramach wydarzenia odprawiona została Msza Św. w intencji poległych uczestników historycznego czynu zbrojnego oraz złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Na część artystyczną złożył się występ zespołu „Śląskich” i uczennic X LO.

foto foto foto

 

 

stopka