Debata szkolna

09.06.2016. Szkolny Klub Debat zorganizował pod kierunkiem opiekuna, Pani Anny Lorenc, debatę szkolną na temat: „Czy rozwój technologiczny jest zagrożeniem dla współczesnego człowieka?”

Debatę przygotowali uczniowie klasy 1c: Julia Michalczyk, Paweł Oleownik, Adam Pawleta oraz klasy 1b: Łukasz Grobelczyk, Łukasz Midor, Krzysztof Hojny.

Obie drużyny przedstawiły argumenty oraz wiele przykładów, wskazujących zarówno na niebezpieczeństwa, jak i korzyści dla człowieka wynikające z faktu przyspieszonego rozwoju technologicznego.

Zgromadzona publiczność z klasy 1c miała możliwość poznać stanowiska obu drużyn i wziąć udział w dyskusji po zakończonej debacie. Dzięki temu spotkaniu wszyscy mogli sobie uświadomić, iż postęp technologiczny jest zjawiskiem nieuniknionym i dziełem człowieka, który ma służyć człowiekowi. Należy jednak przy tym pamiętać, że od człowieka właśnie zależy sposób jego wykorzystania.

Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna

Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna

 

stopka