MATURA – sesja poprawkowa

EGZAMIN PISEMNY:

 • język angielski 23 sierpień 2016r. godz. 9:00 sala nr 49
 • matematyka 23 sierpień 2016r. godz. 9:00 sala nr 48 

EGZAMIN USTNY:

 • język polski 26 sierpień 2016r. godz. 9:30 sala nr 48
 • język angielski 26 sierpień 2016r. godz. 9:30 sala nr 49 

DODATKOWE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW 

 1. Zbiórka absolwentów w dniu egzaminu pisemnego 30 minut przed jego rozpoczęciem.
 2. Zdający podchodzą do losowania numerów wg kolejności na liście wywieszonej na sali egzaminacyjnej.
 3. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie zgodnie z harmonogramem
  i przynieść na egzamin dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) stwierdzający tożsamość oraz pióro lub długopis z czarnym tuszem.
 4. UWAGA: Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (należy zdeponować je w pokoju nr 6).
 5. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy
  z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 

 

stopka