Program międzynarodowy „Technika i środowisko” – Dortmund

Koordynator programu w Śl.TZN:  Pani Magdalena Szwedor

W dniach 22-27.11.2015. 10 uczniów z klas 2i, 3bf, 3n i 3m uczestniczyło w warsztatach międzynarodowych  „Technika i środowisko” w Dortmundzie. Opiekunami grupy byli Pani Magdalena Szwedor i pan Daniel Sowa.

Organizatorzy warsztatów to: Instytut Regionalnych w Katowicach, Cefir w Dunkierce oraz Gustav Stresemann Institut w Bonn.

 Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość rozwijania kompetencji interpersonalnych i społecznych w grupie międzynarodowej.  Mogli przełamać uprzedzenia i stereotypy poprzez wymianę poglądów i doświadczeń na temat życia kulturowego i zawodowego.

Podczas zwiedzania Centrum Kształcenia  Zawodowego DSW 21 mieli mozliwość porównać  warunki nauki praktycznej nauki zawodu w Polsce i w Niemczech.

Program wyjazdu był bardzo bogaty. Grupa zwiedziła stadion Borussii Dortmund, Jarmark Bożonarodzeniowy, zajezdnię tramwajową DSW 21 w Dortmundzie, Kopalnie Zollverein w Essen oraz wystawę robotów w DASA. Druga część projektu odbędzie się 13-18.03.2016. we Francji. 

Więcej zdjęć w GALERII

Zobacz również – strona Kroniki Szkoły

stopka