STYPENDIA SZKOLNE na rok szkolny 2019/2020

 
Informujemy, że wnioski stypendialne będą przyjmowane do 16 września 2019 roku włącznie.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium nie uległo zmianie i wynosi: 528 zł netto na osobę
w rodzinie.
Nowe druki wniosków można otrzymać w gabinecie psychologa szkolnego.
stopka