SKKT i GRY MIEJSKIE

Gra Miejska „Wędrujemy szlakiem Bohaterów Wieży Spadochronowej”

Dnia 21 września 2019 na terenie miasta Katowice rozgrywała się gra miejska pt. „Wędrujemy szlakiem Bohaterów Wieży Spadochronowej”. Baza gry mieściła się w Komendzie Hufca ZHP przy ulicy Barbary. Pani Angelika Felka wraz z dwojgiem uczniów, Izabelą Ładoń i Grzegorzem Biel pomagała Pani Teresie Nendzy, przedstawicielce Komisji Młodzieżowej PTTK, w zorganizowaniu i przeprowadzeniu gry. Osoby te działały w gonie organizatorów imprezy; młodzież przeprowadzała różne konkurencje dla dzieci i młodzieży, m.in. rzut granatem, rzut do celu, tor sprawnościowy czy wyścig z noszami. Uczestnicy gry szukali zadań ukrytych w różnych częściach miasta, a następnie wykonywali je. Na koniec zapalono znicz pod Wieżą Spadochronową, pomnikiem Obrońców Katowic, poległym i zamordowanym przez Niemców w 1939 roku. Pogoda była piękna, a uczestnicy i organizatorzy zadowoleni z przebiegu imprezy.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Gra Miejska „Zagadki historii - od śląskiej reduty do śląskie.eu"

Dnia 23 września 2019 r. drużyna Koła SKKT PTTK w składzie: Ola Stefańska, Julia Paris i Kuba Gumółka wraz z opiekunem, Panią Angeliką Felką, wzięła udział w katowickiej grze miejskiej „Zagadki historii - od śląskiej reduty do śląskie.eu". Gra rozpoczęła się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego, a zakończyła na Placu Marii i Lecha Kaczyńskich.

Uczestnicy otrzymali mapę ze wskazówkami, a ich zadaniem było dotarcie do jak największej liczby punktów rozmieszczonych w różnych miejscach na terenie miasta (np. Drapacz Chmur, CINIBA, szyb KWK Warszawa II, Biblioteka Śląska, Akademia Muzyczna i in.) oraz wykonanie zadań wymagających wiedzy i pomysłowości. Członkowie drużyny rozwiązywali zagadki dotyczące historii Górnego Śląska oraz Unii Europejskiej, rysowali portret Marszałka Piłsudskiego, śpiewali pieśń patriotyczną, wspólnie projektowali okolicznościową monetę ze śląskimi motywami, fotografowali wskazane przez Organizatorów obiekty. Wszystko to działo się w ciągu trzech godzin. Młodzież bardzo ambitnie podeszła do zadań, jednakże nie udało im się znaleźć w gronie zwycięzców. Udział w grze był cennym doświadczeniem, ponieważ wszyscy nasi uczestnicy poza opiekunem to mieszkańcy... Mysłowic. Mogli dzięki temu lepiej poznać miasto Katowice, gdzie uczęszczają do szkoły. Mogli też przekonać się, jak ważna i niełatwa jest współpraca w grupie. Gra miejska była świetną zabawą, a przy okazji była znakomitą lekcją w terenie.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

stopka