Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 miała miejsce w dniu 4 września 2017r. dla klas III i IV o godz. 9.00, dla klas I i II o godz. 10.30 w auli szkolnej Śl.TZN.

Akademię przygotowały: Pani Marzena Pilch i Pani Ludmiła Schöpp z klasami 2fk i 2c.

 

Pani Dyrektor serdecznie powitała społeczność Śl.TZN, a szczególnie ciepłe słowa skierowała do uczniów klas pierwszych. Oklaskami pożegnani zostali zarówno nauczyciele, którzy nie podejmują pracy z nowym rokiem, jak i – powitani nowo zatrudnieni.

Stanowisko Wicedyrektora ds. organizacyjnych objął Pan Andrzej Bogucki, Zastępcy Kierownika Warsztatów Szkolnych – Pan Grzegorz Śladowski. 

Zgodnie z tradycją i ceremoniałem szkolnym przedstawiciele uczniów ośmiu klas rozpoczynających naukę w Śl.TZN złożyli uroczyste ślubowanie. Tekst roty zawiera zobowiązania do: sumiennego wypełniania obowiązków ucznia, dbania o dobre imię Szkoły, systematycznej pracy nad zdobywaniem wiedzy i jej doskonaleniem, zachowywania szacunku wobec nauczycieli, wychowawców, pracowników Szkoły,
a także rodziców. Uczniowie ślubowali również pracować nad swoim charakterem, kształtować w sobie dobroć, miłość, prawdę, sprawiedliwość, czystość języka ojczystego i otwartość wobec potrzeb innych ludzi oraz jako dobrzy Polacy poprzez naukę i zachowanie przyczyniać się do budowania pokoju i zaufania w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

 

Pomyślnego, przynoszącego osiągnięcia, spełniającego oczekiwania i plany – słowem satysfakcjonującego roku szkolnego 2017/2018 – życzymy Uczniom i Nauczycielom, Rodzicom i Pracownikom Szkoły.

Zwiastuny z inauguracji roku szkolnego 

 Inauguracja Roku Szkolnego Inauguracja Roku Szkolnego Inauguracja Roku Szkolnego

Więcej zdjęć w Galerii – Wydarzenia 2017/2018

 

Śl.TZN witają w swoich progach po wakacjach piękną wizualizacją, zaprojektowaną przez Panią Dyrektor Anetę Łosiewicz. 

Inauguracja Roku Szkolnego Inauguracja Roku Szkolnego Inauguracja Roku Szkolnego Inauguracja Roku Szkolnego

 

List Rzecznika Praw Dziecka

List Rzecznika Praw Dziecka List Rzecznika Praw Dziecka

Dyplom Prezydenta miasta Katowice
Dyplom Prezydenta Katowic

stopka