SPRZĄTANIE ŚWIATA 2017 

Sprzątanie Świata 

15 września 2017r. odbyła się Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA”. Trzy klasy: 2fk, 1b i 1e zaangażowały się w porządkowanie terenu wokół Śl.TZN i przy szkole.

Odpowiedzialną za przeprowadzenie akcji była Pani Joanna Romanek, a pomagały Panie: Ludmiła Schöpp i Anna Iwańska.

Mimo iż otoczenie szkoły jest sprzątane na bieżąco, zebrano kilka worków śmieci.

PAMIĘTAJMY! „Ładem i porządkiem narody słyną”, co można odnieść także do dbania
o środowisko i zachowanie czystości w miejscu nauki i pracy, nie tylko z okazji akcji proekologicznych, ale na co dzień.

 

Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata
Sprzątanie Świata Sprzątanie Świata

stopka