II FORUM SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH

II FORUM SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH  

Dnia 12 października 2017 r. w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych odbyło się II Forum Samorządów Szkolnych. Po raz kolejny Samorząd Uczniowski „Śląskich” zaprosił reprezentantów Samorządów katowickich szkół z opiekunami, a także jako Honorowych Gości – przedstawicieli Miasta Katowice. Spotkanie połączone zostało z obchodami 10. Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej.

Samorządy Uczniowskie zebrały się, aby omówić, m.in. kwestie programów profilaktycznych oraz zaangażowanie szkół w przedsięwzięcia organizowane przez Miasto Katowice. W panelu dyskusyjnym przyjęto tezę: „Samorządy Uczniowskie mają głos w realizacji procesów demokratycznych w szkole i społeczności lokalnej”.   

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej Maciejewski oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Pani Agnieszka Lis.

II Forum Samorządów Szkolnych zainaugurowała Dyrektor Śl.TZN Pani Aneta Łosiewicz. Jako gospodarz spotkania serdecznie przywitała zaproszonych gości i życzyła owocnych obrad. Pan Wiceprezydent w swoim wystąpieniu zaapelował o zaangażowanie młodzieży
w rozwój miasta, gdyż inicjatywy młodych ludzi mogą i powinny przyczyniać się do wzrostu popularności Katowic oraz całej aglomeracji Śląska.

II Forum Samorządów II Forum Samorządów II Forum Samorządów II Forum Samorządów

W obradach II Forum Samorządów Szkolnych wzięły udział następujące szkoły: III LO im. Adama Mickiewicza, V LO im. Władysława Broniewskiego, X LO im. Ignacego Jana Paderewskiego, XIV LO im. mjr Henryka Sucharskiego, XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego, Zespół Szkół Poligraficzno – Mechanicznych im. Armii Krajowej oraz Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe.

Na „dobry początek” wystąpiła grupa artystyczna Szkolnego Koła Wolontariuszy, która zdobyła 1. miejsce w konkursie I Przeglądu Przedstawień Profilaktycznych pod hasłem: Mam pomysł na swoje życie. Spektakl pantomimy pt. Kryzys XXI wieku, który zebrani obejrzeli
z zainteresowaniem, porusza problematykę wpływu nowych technologii informacyjnych na komunikację między ludźmi. Wskazuje na ryzyko wyobcowania człowieka ze środowiska, utratę umiejętności komunikowania się w grupie społecznej oraz empatii w stosunku do ludzi,
z którymi się przebywa. Pokazuje samotność osoby otoczonej rówieśnikami, nadmiernie korzystającymi z nowych technologii. Pieczę nad przygotowaniem grupy sprawowały Panie psycholog Danuta Snarska i Tatiana Zych, a twórczo wspomagały studentki psychologii Uniwersytetu Śląskiego – Panie Klaudia Smolorz i Anna Pindych.

II Forum Samorządów II Forum Samorządów

Występ grupy artystycznej Szkolnego Koła Wolontariuszy nie był dziełem przypadku, gdyż ważnym tematem obrad było zagadnienie profilaktyki w szkole. Omówiono kwestie pomocy niesionej uczniom przez uczniów, wolontariatu oraz akcji charytatywnych. Zuzanna Piekarczyk, wiceprzewodnicząca SU Śl.TZN, przedstawiła autorską akcję Zostań Mikołajem z Tarczą Śląskich, która nieprzerwanie od 2009 roku wspomaga potrzebujące rodziny uczniów. Akcja charytatywna, wzorowana na Szlachetnej Paczce, polega na niesieniu pomocy uczniom Śl.TZN lub ich rodzinom przez społeczność szkoły i odbywa się w okresie Świąt Bożego Narodzenia. O innych akcjach profilaktycznych opowiedzieli uczniowie III LO im. Adama Mickiewicza – przedstawili sposób pomagania uczniom w swojej szkole.
Zuzanna Palin wyjaśniła, że sposób nauki od rówieśników na zajęciach dodatkowych jest o wiele bardziej efektywny niż nauka indywidualna. „Mickiewicz” pochwalił się także organizacją licznych wykładów szkolnych prowadzonych przez organizacje zewnętrzne, takie jak TED czy Europejski Parlament Młodzieży. Jak mówił Dominik Frej – wiceprzewodniczący SU w III LO: „Takiego rodzaju wykłady
w naszym liceum spotykają się z wielkim zainteresowaniem i ich duża częstotliwość połączona z różnorodną tematyką gwarantuje to, iż doskonale trafiają w gusta uczniów”. Z kolei, przedstawiciele X LO im. Ignacego Jana Paderewskiego dodali, że w ich szkole popularna jest akcja zbierania plastikowych nakrętek na rzecz potrzebujących. Adrian Bożekprzewodniczący SU Śl.TZN – wspomniał, że „Śląskie” mogą się poszczycić najwyższym wynikiem wśród katowickich szkół w kwestowaniu na rzecz WOŚP, akcji, w którą chętnie włącza się społeczność szkoły.

II Forum Samorządów II Forum Samorządów II Forum Samorządów

W drugiej części spotkania przewodnim tematem było wydarzenie Sięgnij po zawód. Zgromadzeni przedyskutowali przebieg I Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych na katowickim rynku. „Jest to świetne wydarzenie, które pozwala zaprezentować naszą placówkę potencjalnym kandydatom i dotrzeć do nich poza murami szkoły” – mówiła Angelika Klimczak z XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego. Jednak pojawiło się wiele nowych pomysłów, które, według uczniów, znaczenie poszerzyłyby horyzonty związane z inicjatywą. Dominik Frej (III LO) zaproponował, by wydarzenie skrócić do jednego, ale za to bardziej rozbudowanego, dnia. Zuzanna Piekarczyk (Śl.TZN) dodała, że Sięgnij po zawód potrzebuje wodzireja, osoby, która poprowadziłaby całe przedsięwzięcie i nadała mu rytm. Warto rozważyć utworzenie na katowickim rynku „sektorów”, w których będą prezentowane typy szkół: licealne, techniczne i zawodowe. Również należałoby wyeksponować występy uczniów na scenie głównej, aby szkoły mogły zaprezentować się z jak najlepszej strony. Pojawiła się także propozycja zorganizowania koncertu w godzinach wieczornych, podsumowującego całe wydarzenie. Samorządowcy, biorący udział w Forum, zgodzili się z pomysłami w stu procentach. Zgromadzenie zdecydowało, aby wystosować wniosek do Wydziału Edukacji w Katowicach, w którym przedstawione zostaną przedyskutowane propozycje.

II Forum Samorządów II Forum Samorządów II Forum Samorządów

Po trzech godzinach obrad spotkanie dobiegło końca. Prowadzący II Forum Samorządów Szkolnych z ramienia Śl.TZN, Adrian Bożek, podziękował wszystkim za przybycie oraz za konstruktywną dyskusję. Zaproponował dołączenie do wspólnej grupy utworzonej na portalu społecznościowym i kontynuowanie wymiany poglądów. Przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wyrazili chęć wspólnej pracy.

II Forum Samorządów Szkolnych zakończono budującym akcentem w duchu współpracy nad realizacją procesów demokratycznych
w szkołach i społeczności lokalnej.

II Forum Samorządów

FOTORELACJA z II Forum Samorządów Szkolnych – GALERIA

 

 

stopka