PROJEKT "Kuźnia różnorodności"

 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe uczestniczą w projekcie dla młodzieży z Katowic, którego tematem jest tolerancja i antydyskryminacja.

Projekt „Kuźnia różnorodności” to wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, Fundacji Futprints i Stowarzyszenia Aktywne Życie.

Projekt współfinansowany z budżetu miasta Katowice.

Logo Logo

 Szkolny koordynator: Pani Anna Lorenc

24.10.2017 r.  odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach inicjujące projekt międzyszkolny na temat tolerancji i antydyskryminacji. 

Zajęcia prowadził Pan Tomasz Kołodziejczyk ze Stowarzyszenia Tęczówka, a uczestniczyła młodzież z Klubu Debat i Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami – Panią Anną Lorenc i Panią Danutą Snarską.

Zajęcia miały charakter warsztatowy. Omówione zostały pojęcia, takie jak: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja, prawa człowieka, sposoby reagowania na łamanie praw; przedstawiono przykłady działań na rzecz promowania równości.

W projekcie uczestniczą uczniowie: Nowowiejska Aneta i Szlachta Krystian, 1n; z klasy 2c: Sikorska Martyna, Kaczmarek Emilia, Macioszek Sebastian, Skoczykłoda Marcin, Biełka Bartek, Domin Daria, Kołodziej Wojciech; z klasy 2g: Kulik Hubert, Steinhoff Adam, Cieplak Patryk, Kniejski Mikołaj, Wojtan Jakub oraz z klasy 3a: Rybarczyk Marek i Zwoliński Kamil, a z klasy 3c: Michalczyk Julia, Piwczyk Aleksandra, Brzezińska Sandra.

PROJEKT "Kuźnia różnorodności" PROJEKT "Kuźnia różnorodności"
PROJEKT "Kuźnia różnorodności" PROJEKT "Kuźnia różnorodności"

23.11.2017 r. w ramach projektu „Kuźnia różnorodności” miało miejsce spotkanie młodzieży  Szkolnego Klubu Debat oraz Szkolnego Koła Wolontariatu z przedstawicielami Muzułmańskiej Fundacji Pomocy w Katowicach.  Spotkanie prowadził Prezes Fundacji – Pan Abdul Jabbar Koubaisy w towarzystwie żony.

Młodzież miała niecodzienną okazję poznać przedstawicieli mniejszości muzułmańskiej żyjących w Katowicach. Ponad dwugodzinne spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze. Uczniowie mogli poznać podstawy religii, kultury, niektóre obrzędy, a nawet mieli możliwość degustacji tradycyjnej kawy i herbaty z kardamonem i szafranem.

Młodzież podkreśliła, iż takie spotkania mają nieocenioną wartość przy przełamywaniu stereotypów, a wzajemne poznawanie się jest źródłem pokoju między ludźmi różnych religii i kultur oraz służy budowaniu braterskich relacji i poszanowania różnic.

  
  

 

11.12. 2017 r. odbyła się debata szkolna na temat: „Czy Polacy są tolerancyjni, otwarci na drugiego człowieka i respektujący jego prawa?”, która była zwieńczeniem spotkań i działań w ramach miejskiego projektu „Kuźnia różnorodności” organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach.

Debatę przygotowali uczniowie z Klubu Debat, tj. z klasy 2g: Hubert Kulik, Mikołaj Kniejski, Patryk Cieplak, Jakub Wojtan, Adam Steinhoff oraz z klasy 2c: Emilia Kaczmarek, Martyna Sikorska, Marcin Skoczykłoda i Sebastian Macioszek, pod kierunkiem opiekunki – Pani Anny Lorenc.

Na widowni zgromadzili się uczniowie z klasy 2c oraz pozostali uczestnicy projektu z Koła Wolontariuszy wraz z opiekunką – Panią psycholog Danutą Snarską, a także zaproszeni goście z Regionalnego Centrum Wolontariatu z koordynatorką projektu – Panią Mileną Skupień.

W czasie debaty obie drużyny przedstawiły argumenty i przykłady afirmujące bądź negujące tezę. Również publiczność włączyła się do ożywionej dyskusji oraz wyraziła opinię poprzez głosowanie.

Mimo prezentowania odmiennych stanowisk, obie drużyny zgodziły się co do tego, iż nie powinniśmy ustawać w promowaniu tolerancji
i przeciwdziałaniu stereotypom i dyskryminacji. Podkreśliły, że ważne są działania edukacyjne szkoły, domu rodzinnego,
środowiska i państwa.

Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna Debata szkolna  

 

stopka