PROJEKT „Tu nie chodzi o jedzenie”

 Tu nie chodzi o jedzenie

W listopadzie 2017 r. Śl.TZN brały udział w Ogólnopolskim Projekcie „Tu nie chodzi o jedzenie”

 
 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia i realizowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. Organizator projektu Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania działające w ramach Fundacji Europejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego.

Cel projektu: przełamanie stereotypów i uświadomienie otoczeniu, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy, a powrót do zdrowia jest możliwy. Udział w projekcie to ważny element wsparcia uczniów w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego oraz społecznego, co wpisuje się w ideę szkolnego programu profilaktycznego.

Odbyły się dwugodzinne warsztaty dla uczniów ośmiu klas trzecich i dwóch klas drugich oraz szkolenie dla nauczycieli nt. „Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania”.

Szkolni koordynatorzy: Panie psycholog Danuta Snarska i Tatiana Zych

  
  

 

stopka