STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW

 

ALEKSANDER PROBOSZCZ został stypendystą Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017: do klasy trzeciej otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen w Śl.TZN.

Uroczystość uhonorowania najlepszych uczniów szkół pondgimnazjalnych odbyła się 24 listopada 2017 r. w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach.

Prymusom i Dyrektorom Szkół dyplomy wręczali: Śląski Wicekurator Oświaty Pan Jacek Szczotka oraz Dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani Magdalena Zymon.

Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy sukcesów w bieżącym roku szkolnym!

STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW
STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW 

Dyplom Dyplom

Więcej pamiątkowych zdjęć w Galerii

stopka