KURSOR ZAWODOWY

W dniu 4 stycznia 2018 r. do wszystkich szkół województwa śląskiego (do każdego gimnazjum oraz każdej szkoły średniej) trafił KURSOR ZAWODOWY - gazeta pomagająca wybrać młodym osobom zarówno przyszłą szkołę średnią, jak i studia. 
Zapraszamy do lektury obszernego, bo aż dwustronicowego reportażu o naszym uczniu Krzysztofie Kuli oraz jego koledze Danielu Pliszce.

KURSOR ZAWODOWYKURSOR ZAWODOWY KURSOR ZAWODOWY

stopka