Finał #KOMÓRKOMANII

Finał #KOMÓRKOMANII

16 stycznia 2018 r. w Śl.TZN odbył się finał #KOMÓRKOMANII, podczas którego uczniowie oraz nauczyciele mieli możliwość rejestracji w bazie dawców fundacji DKMS.

Przygotowania były bardzo czasochłonne i wymagały dużego nakładu pracy, jednak dzięki zaangażowaniu uczniów z klasy IVc #KOMÓRKOMANIA spotkała się z określeniem najlepiej zorganizowanej i wypromowanej akcji w Szkole.

Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII

W celu spopularyzowania akcji, zwiększenia świadomości, czym jest #KOMÓRKOMANIA, oraz obalenia kilku mitów – dla klas III zostały przeprowadzone prelekcje z zakresu dawstwa szpiku. Uczniowie mieli możliwość zyskania wiedzy, m.in. o nowotworach krwi i ich leczeniu, metodach pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych, procesie przygotowania biorcy do przeszczepu. Klasy IV miały sposobność uzyskania najważniejszych informacji z tego zakresu w czasie krótkich wykładów.

Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII

Podczas finału #KOMÓRKOMANII potencjalnymi dawcami zostały aż 64 osoby!

Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII

Każda z tych osób ma szanse na uratowanie komuś życia za pomocą swoich komórek. Dziękujemy!

Główni organizatorzy akcji: Krzysztof Leki (koordynator), Julia Krzyżyk, Kamila Pogan, Wiktoria Żelezińska, Winicjusz Bannert

Finał #KOMÓRKOMANII Finał #KOMÓRKOMANII

 

 

 

stopka