„Rok dla Niepodległej”

Flaga Polski 

Świętujmy razem 100-lecie niepodległości Polski!

 

List Pani Minister Edukacji Narodowej na okoliczność obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

List Ministrer Edukacji Narodowej List Ministrer Edukacji Narodowej

 

 W „Roku dla Niepodległej” Kuratorium Oświaty w Katowicach organizuje konkursy dla uczniów, wychowanków i nauczycieli.

„Polska to jest wielka rzecz!”  (S. Wyspiański)

 • Tak budziła się Polska w mojej miejscowości… – konkurs na fotograficzną/filmową interpretację drogi do niepodległości lokalnej społeczności.
  REGULAMIN 
 • Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence – konkurs recytatorsko-wokalny
  REGULAMIN 
 • Opowiem Ci o kraju moich dziadków – konkurs epistolograficzny
  REGULAMIN 
 • O historii nie tylko na lekcjach historii– konkurs dla nauczycieli różnych przedmiotów na scenariusz lekcji
  REGULAMIN               KARTA ZGŁOSZENIA

 

Informacje zamieszczone na stronie: http://kuratorium.katowice.pl/index.php/ksztalcenie-i-wychowanie/wychowanie-patriotyczne/polska-to-jest-wielka-rzecz-s-wyspianski-regulaminy-konkursow/

 

 

stopka