ZŁOTY MEDALISTA ICYS 2018

Plakat

Z wielką radością i dumą informujemy o ogromnym sukcesie JAKUBA KASZOWSKIEGO, który uhonorowany został ZŁOTYM MEDALEM na XXV Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2018 w Belgradzie. Wydarzenie miało miejsce w dniach od 19 do 25 kwietnia 2018 r.

 

Uczeń klasy 1g Śl.TZN opracował temat w kategorii FIZYKA, zatytułowany „Lewitacja akustyczna” („Acoustic levitation”). Jako Laureat Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, wraz z pięcioma uczestnikami pod egidą Grupy Twórczej Quark z Pałacu Młodzieży w Katowicach, reprezentował Polskę w Serbii.

Jakub Kaszowski relacjonuje:

Jestem uczniem Śląskich Technicznych Zakładów w Katowicach. W swojej pracy podejmuję temat lewitacji akustycznej, którą zainteresowałem się po przeczytaniu artykułu w Internecie na ten temat. Celem mojej pracy jest dokładne zbadanie rozkładu sił działających na cząsteczkę. Do badań wykorzystuję zbudowany przeze mnie model Lewitatora Akustycznego. Jest to zmodyfikowany projekt naukowców z Brystolu. Umożliwia mi on doświadczalne badanie sił działających na cząsteczkę. Uważam, że zjawisko lewitacji akustycznej będzie miało duże znaczenie dla nauki w przyszłości. Lewitacja akustyczna tworzy nowe metody badania, np. napięcia powierzchniowego cieczy. Istotną cechą tego zjawiska jest to, że obiekt lewitowany nie musi mieć właściwości magnetycznych. Pomysł zaskoczył przede wszystkim jury.

Jakub Kaszowski Jakub Kaszowski

Gratulacje – to za mało, „Śląskie” CIĘ PODZIWIAJĄ !!!

Życzymy dalszych sukcesów i rozwijania pasji naukowej!

Złoty Medalista Złoty Medalista

ICYS – to szczególny rodzaj indywidualnego konkursu w dziedzinach: fizyka, matematyka, informatyka, inżynieria, ekologia. Każdy uczestnik musi przygotować raport badawczy na wybrany przez siebie temat. Prezentuje zagadnienie w 10-minutowym wystąpieniu po angielsku, a ocenia je międzynarodowe jury. Pomysł zawodów zrodził się w 1993 r. Pierwszy ICYS odbył się w Wyszehradzie w 1994 roku. Gospodarzami trzech konkursów była Polska: dwukrotnie Katowice (Pałac Młodzieży) oraz Pszczyna [informacja wg Wikipedii]. Co roku nowe kraje przystępują do współzawodnictwa o złote, srebrne i brązowe medale oraz nagrody specjalne. Natomiast zaistnienie młodych ludzi na międzynarodowym forum może być decydującym czynnikiem w ich karierze naukowej.  

W konferencji ICYS 2018 wzięło udział ponad 190 uczestników, opiekunów i obserwatorów z 29 państw. Byli to młodzi pasjonaci nauki z Holandii, Niemiec, Czech, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Indonezji, Rumunii, Tajlandii, Wegier, Malezji, Indii, Gruzji, Serbii, Iranu, Rosji, Turcji, Chorwacji, Macedonii, Grecji, Brazylii, Singapuru, Sri Lanki, Bułgarii, Francji, Tunezji, Słowenii i POLSKI. Obecni byli obserwatorzy z Brazylii, Gruzji, Indonezji, Iranu, Słowenii, Tajlandii, Turcji, Tunezji i Guamu.

Polska młodzież zdobyła łącznie pięć medali: 3 złote i 2 brązowe oraz wyróżnienie specjalne.    ZŁOTE MEDALE – kategoria FIZYKA: Jakub Kaszowski, Natalia Puczek (II LO im. A. Mickiewicza w Raciborzu) – „Efekt Kaye’a” i Bartosz Piechocki (IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu) – „Bezpieczny lot – innowacyjna modyfikacja skrzydła”.

BRĄZOWE MEDALE – kategoria FIZYKA: Mikołaj Kawaler – „Tryboluminescencja” . (członek Grupy Twórczej Quark, V LO w Katowicach); kategoria INŻYNIERIA: Paweł Miera (II LO im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku), temat pracy „Playing plasma i.e. „The plasmic loudspeaker” („Głośnik plazmowy, czyli łuk elektryczny zamiast membrany”).

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE Krzysztof Olech za „Ekologiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej”.

Gospodarze ICYS zaoferowali uczestnikom zwiedzanie Belgradu, m.in. Twierdzy, Muzeum Tesli, Kościoła świętego Savy, Parku Tasmajdana, Niebieskiego Pociągu Tito. Innymi atrakcjami były: Noc Kulturowa, Wieczór Folklorystyczny czy operetka na gali wręczenia medali.

Opiekunowie reprezentacji podczas Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców: Doktorantka Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, Pani Barbara Szymańska-Markowska oraz Prezes Stowarzyszenia Z Nauką w Przyszłość, autorka i pomysłodawczyni Grupy Twórczej Quark, Pani Urszula Woźnikowska-Bezak.

stopka