SPRACHDOKTOR – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

 
edycja XIX – 15 marca 2018r. – uczestniczyło 24  uczniów naszej Szkoły.

Czterech otrzymało dyplomy za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie: Kevin Kazibudzki, Gabriel Skergeth, Bartosz Piątek, Marcin Brzeziak

Szkolny koordynator: Pani Sylwia Możyłowska-Zając

Dyplomy Dyplomy

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. 

Znany  konkurs Sprachdoktor jest dedykowany również  nauczycielom języka niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, rozbudzania zainteresowań oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

Udział w programie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów klas 4, 5, 6 i 7 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl  dostępne są arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych.

stopka