III FORUM SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH w Śl.TZN

18 października 2018 roku w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych odbyło się III Forum Samorządów Uczniowskich katowickich szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas wydarzenia mieliśmy okazję gościć Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Waldemara Bojaruna, Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Miasta Katowice Pana Sławomira Witka, Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach Panią Izabelę Górecką, Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Panią Agnieszkę Lis oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pana Macieja Maciejewskiego.

W spotkaniu wzięli udział wraz z opiekunami przedstawiciele: III LO im. A. Mickiewicza, IV LO im. gen. S. Maczka, VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic, XV LO im. rtm. W. Pileckiego, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego, Technikum nr 18 Zespołu Szkół Poligraficzno – Mechanicznych, Zespołu Szkół nr 7 im. S. Mastalerza, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego, Zespołu Szkół Handlowych im. B. Prusa oraz Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Tematyka obrad dotyczyła prezentacji osiągnięć szkół, aktywności w akcjach charytatywnych oraz udziału młodych ludzi w wyborach samorządowych.

Po powitaniu zgromadzonych przez gospodarzy uroczystego otwarcia III Forum Samorządów dokonał Pan Waldemar Bojarun, który życzył owocnych obrad i dalszego zaangażowania w życie społeczności szkolnej i miasta.

Pierwszym punktem programu były prezentacje szkół, obejmujące działania samorządu, osiągnięcia uczniów oraz inicjatywy i projekty, które udało się wprowadzić w życie. Dumą wielu katowickich szkół jest udział w międzynarodowym programie Erasmus+, który daje możliwość zdobywania wiedzy poza granicami kraju. Często pojawiającym się aspektem wystąpień były różnorodne działania charytatywne, m.in. zbieranie nakrętek, „Górę Grosza”, współpraca ze schroniskami. Niektórzy przedstawiciele samorządów opowiedzieli o współpracy z fundacją DKMS i szlachetnej misji znalezienia dawcy dla pacjenta potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Popularne są także „krwiobusy”, mobilne punkty poboru krwi do przeprowadzania akcji honorowego krwiodawstwa w dowolnym miejscu. Praktycznie wszyscy goście wspomnieli o dniach tematycznych i organizacji różnych konkursów, co może stanowić przyjemną odskocznię od codziennych szkolnych obowiązków. Reprezentanci IV LO przybliżyli zebranym temat ich „wieczorów maczkowskich”. Samorząd Zespołu Szkół Handlowych im. B. Prusa opowiedział o współpracy z sąsiadującym przedszkolem. W XV LO im. rtm. W. Pileckiego uczniowie szkolą młodszych kolegów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Każda ze szkół oferuje uczniom wiele kół zainteresowań, które umożliwiają rozwój w zakresie wykraczającym poza podstawę programową i odpowiadają indywidualnym potrzebom. Przedstawicieli samorządu III LO zainteresował temat krwiodawstwa i pomimo wielu akcji charytatywnych postanowili włączyć się do projektu DKMS. Uczniowie chętnie opisali procedurę zgłaszania się do akcji i warunki zakwalifikowania się jako potencjalnego dawcy szpiku. Inną akcją pomocową, która zwróciła uwagę uczestników forum, był projekt Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych polegający na oddaniu garniturów, z których potencjalnie wyrośliśmy, dla potrzebujących uczniów szkoły.

Po zaprezentowaniu się szkół ogłoszono krótką przerwę. Uczestnicy mieli okazję napić się gorącej kawy lub herbaty, skosztować różnorakich ciast i ciasteczek, aby zregenerować siły przed dalszą częścią obrad toczących się przy okrągłym stole.

Wiodącym tematem drugiej tury forum były wybory samorządowe 21 X. Poruszono kwestie roli młodych ludzi w wyborach, odpowiedzialności i poczucia obowiązku obywatelskiego. Uczniowie doszli do wniosku, że warto edukować i szerzyć świadomość o tak ważnym wydarzeniu, poświęcając chociażby przysłowiowy kwadrans podczas godziny wychowawczej lub chwilę luźnej rozmowy w towarzystwie rówieśników. Nasza postawa jest też wzorem dla innych i mamy duży wpływ na działania osób ze środowiska szkolnego.

Po niespełna trzech godzinach spotkanie dobiegło końca. Wydarzenie zwieńczyła przemowa Dyrektor Śl.TZN. Pani Aneta Łosiewicz podziękowała uczestnikom za przybycie, życzyła sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celów, które zostały nakreślone przez III Forum Samorządów. Przewodniczący SU Śl.TZN Adrian Bożek również podziękował za owocne spotkanie i zachęcił do kreatywnych rozmów na portalu społecznościowym. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć współpracy i kontynuowania wymiany doświadczeń w ramach Forum Samorządów.

III Forum

Zobacz galerię zdjęć z Forum Samorządów

stopka