W hołdzie Niepodległej

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!

W hołdzie Niepodległej

Dla uczczenia 100. rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI społeczność Śl.TZN promuje i włącza się w przedsięwzięcia mające na celu kształtowanie postaw patriotycznych młodych Polaków.

Wydarzenia wpisujące się w obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Dyplom

SYMFONICZNY KONCERT EDUKACYJNY - „Polska w muzyce cudzoziemców” 

Koncert30 stycznia 2019 roku uczniowie naszej Szkoły po raz kolejny uczestniczyli w poranku edukacyjnym z cyklu „Polska w muzyce cudzoziemców”. Tym razem koncertu w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wysłuchały klasy: 1c, 2e, 3c oraz 3fk wraz z nauczycielami: Beatą Dziedzic-Szymińską, Anną Lorenc, Magdaleną Polak-Opałką, Marzeną Pilch oraz Anną Zając.

W zaprezentowanych dziełach – tak znanych kompozytorów jak Ludwig van Beethoven, Richard Wagner czy Franz Liszt – znalazły się czytelne dla słuchaczy odwołania do polskiej kultury. W Koncercie potrójnym C-dur Beethovena były to pojawiające się w finale elementy tańca – poloneza, w Uwerturze Polonia Wagnera odwołania do pieśni „Witaj, majowa jutrzenko” i do refrenu „Mazurka Dąbrowskiego”, który stał się również jednym z przywołanych polskich motywów muzycznych w Interludium pt. Salve Polonia z oratorium St. Stanislaus Franza Liszta. Za główny temat w tej kompozycji posłużyła jednak inna melodia, silnie zakorzeniona w naszej kulturze, czyli hymn „Boże, coś Polskę” .

Koordynator: Pani Anna Zając

Program koncertu

Koncert NOSPR Koncert NOSPR Koncert NOSPR Koncert NOSPR Koncert NOSPR

 

„SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW” 

LogoKOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU „SZKOŁA/PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW” informuje:
Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie z 29 sierpnia 2018 r. ogłosiło, że obecny rok szkolny 2018/2019 będzie obchodzony pod hasłem „Niepodległa”. Ponadto, w dokumencie z 5 lipca 2018 r. wydanym na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe, Minister Anna Zalewska ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 (szczegóły na www.men.gov.pl).
W punkcie pierwszym określono priorytet: 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

W tym kontekście polecamy Państwa uwadze konkursy dla szkół i przedszkoli (kliknij na nazwę konkursu, aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia, aby zgłosić udział szkoły/przedszkola):

Szkoły uczestniczące w konkursie Szkoła młodych patriotów zapraszamy do udziału w konkursie II stopnia pn.

Termin zgłaszania udziału w konkursach upływa 15 stycznia 2019 r.

Z poważaniem,
Dyrektor Studium Prawa Europejskiego, Monika Jeruzalska
Studium Prawa Europejskiego
Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl
tel./fax (022) 833-38-90, 833-39-90

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Konkurs

Jako zwieńczenie obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości 12 XII 2018 w Śl.TZN przeprowadzony został Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!”

W konkursie wzięło udział 14 uczniów z różnych klas, którzy zaprezentowali utwory o tematyce patriotycznej, a szczególną popularnością cieszyła się „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej, recytowana cztery razy. 

Jury w składzie: Panie polonistki Anna Zając, Maria Kwiatoń-Pięta i Anna Lorenc oraz przedstawiciel uczniów – Kamil Olszak nagrodziło:

I miejscemMarka Rybarczyka z klasy 4a za rewelacyjne wcielenie się w Konrada, bohatera III cz. „Dziadów”, w „Wielkiej Improwizacji”, II miejscem – Bartosza Drzenslę (klasa 4i) recytującego wzruszającą  „Elegię o chłopcu polskim” K. K. Baczyńskiego oraz III miejscem – Danielę Landowską z klasy 2c, w której wykonaniu usłyszeliśmy wiersz Jana Kasprowicza „Rzadko na moich wargach”.

Zarówno poziom przygotowania, jak i umiejętności interpretacyjne, a także dobór tekstów ocenić należy jako wysoki. Gratulujemy najlepszym i dziękujemy pozostałym uczestnikom!

Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski Konkurs recytatorski

 

PODZIĘKOWANIA

Podziękowania Podziękowania

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „DA BÓG NAM KIEDYŚ ZASIĄŚĆ W POLSCE WOLNEJ” – 16 XI

Logo16 listopada 2018 roku uczniowie Śl.TZN uczestniczyli w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej „Da Bóg nam kiedyś zasiąść w Polsce wolnej”, zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”. Celem konkursu było uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a także promowanie wśród młodzieży postawy patriotycznej. Nasi uczniowie wzięli na warsztat utwory z różnych okresów literackich, poprzez które ukazali historię Ojczyzny, jej długą drogę do odzyskania niepodległości oraz różne oblicza patriotyzmu.

Śl.TZN godnie reprezentowali:

Daniela Landowska z klasy II c – wierszem Jana Kasprowicza „Rzadko na moich wargach” z „Księgi ubogich” (1916 r.) pokazała, że patriotyzm nie musi być „na pokaz”, lecz może być skrytym umiłowaniem polskiej ziemi, codzienną pracą na rzecz Polski;

Adam Pyrczek z klasy II b – zaprezentował wiersz Leopolda Staffa powstały u progu niepodległości i wyrażający radość z jej odzyskania: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, czem być można: Sobą!”;

Arkadiusz Gnus z klasy I g wybrał wiersz „Bagnet na broń”, wiersz – wezwanie do oporu wobec grożącej Polsce agresji w roku 1939;

Eliza Kossowska z II c przygotowała do recytacji wiersz Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” (z roku 1954), który podkreśla, że patriotyzm to pielęgnowanie tradycji, pamięci o przodkach, ale i dbałość o przyszłe pokolenia;

Kamil Olszak z klasy II g wspaniale zinterpretował współczesny wiersz Jonasza Kofty „W moim domu”, utrzymany w konwencji rozmowy – kłótni zakochanych, z ciekawym konceptem Polski jako ukochanej, z którą podmiot liryczny nie jest w stanie się rozstać mimo różnicy zdań i charakterów.

Konkurs Poezji Paatryiotycznej

Poziom, jaki zaprezentowali nasi uczniowie, jak i przedstawiciele innych szkół, był bardzo wysoki. Tym bardziej cieszy sukces Kamila Olszaka, który zdobył II miejsce. Gratulujemy!!!

Konkurs Poezji Paatryiotycznej Konkurs Poezji Paatryiotycznej

Uczniów do konkursu przygotowała Pani Anna Zając.
Zobacz relację z obchodów

Uroczyste obchody ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w Śl.TZN – 9 XI 2018

Kwiaty

 • Warta honorowa przed Tablicą Pamiątkową Śl.TZN
 • Witamy „chlebem i solą” – powitanie zaproszonych Gości
 • Program artystyczny upamiętniający historyczny moment Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę:
  klasy I i II – godz. 10.15
  klasy III i IV – godz. 11.30
 • „Mazurek Dąbrowskiego” – 11:11 – uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego
 • Przemarsz korowodu Śl.TZN do kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego przy ul Sokolskiej
 • Msza św. w intencji Ojczyzny – 12:45

 

 

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY – 8 XI

Logo8 listopada 2018 roku miał miejsce Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii Śl.TZN, zorganizowany przez Panią Annę Lorenc.

Dbanie o poprawność ojczystej mowy – to jeden z priorytetów edukacji naszych uczniów. „Chodzi [nam] o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – również poprzez prawidłową ortografię i interpunkcję. Temu celowi służy konkurs, trwale wpisany w tradycję Szkoły, a w tym roku także związany z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Była to okazja do podnoszenia świadomości językowej oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za ojczyznę-polszczyznę. Jak się okazuje, bezbłędne posługiwanie się polszczyzną jest sporym wyzwaniem. Niewątpliwie, język polski jest trudny, dlatego tym bardziej powinniśmy dbać o poprawność językową, by być dumnym, że potrafimy się językiem właściwie posługiwać.

O języku tak pisał w epoce romantyzmu „lirnik wioskowy” – Władysław Syrokomla:

Jakie rozkosze, jakie rozkosze!
Umieć wypisać słowo po słowie,
Co marzę w myślach, co w sercu noszę,
Karta zrozumie, pióro wypowie.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 18 uczniów.

I miejsce: Emilia Kaczmarek z klasy 3c – Mistrz Ortografii Śl.TZN
II miejsce: Bartłomiej Grabania 4g
III miejsce: Krzysztofa Łukoszek 3g

Na wyróżnienie zasłużyli również: Łucja Chodór 1d, Sebastian Jakubik 1g, Adrianna Wierzbicka 3c.

Serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs Ortograficzny Konkurs Ortograficzny Konkurs Ortograficzny Konkurs Ortograficzny

SPEKTAKL „DZIADY” – 7 i 8 XI
RZECZ O MARTYROLOGII I PRAGNIENIU WOLNOŚCI POLAKÓW

LogoPolska od pół wieku przedstawia widok z jednej strony tak ciągłego, niezmordowanego i niezbłaganego okrucieństwa tyranów, z drugiej tak nieograniczonego poświęcenia się ludu i tak uporczywej wytrwałości, jakich nie było przykładu od czasu prześladowania chrześcijaństwa. Zdaje się, że królowie mają przeczucie Herodowe o zjawieniu się nowego światła na ziemi i o bliskim swoim upadku, a lud coraz mocniej wierzy w swoje odrodzenie się i zmartwychwstanie. – pisał w roku 1832 Mickiewicz w Przedmowie „Dziadów drezdeńskich”.

W tygodniu, w którym przypada niezwykły Jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości, wszystkie klasy II wraz z opiekunami (Joanną Suter-Chmielewską, Anną Zając, Agnieszką Pawlik, Marią Kwiatoń – Piętą, Anną Lorenc, Elżbietą Król, Bartoszem Stawowskim, Anną Burdach) miały możliwość zapoznania się ze sceniczną wersją dzieła zrodzonego z marzeń o niepodległości. Dzięki Polakom, którzy przez wieszcza określeni zostali „wewnętrznym ogniem, którego sto lat nie wyziębi”, możemy cieszyć się z wolnej Polski.

Wyjście do Teatru Śląskiego 7 i 8 listopada 2018 r. zorganizowała Pani Anna Zając.

Spektakl "Dziady" Spektakl "Dziady" Spektakl "Dziady" Spektakl "Dziady"

WYSTAWA „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI” – 5 XI 2018

Wystawa

 

Ekspozycja plakatów uczniów Śl.TZN z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w holu Szkoły.

 

 

 

Wystawa
Wystawa Wystawa

Zobacz wystawę

Wycieczki do Wadowic

POLAND100-lecie Odzyskania Niepodległości i 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża były inspiracją październikowych wycieczek kilku klas (4i, 3b, 4ek, 2b, 2g) do Wadowic.

Jan Paweł II to wyjątkowa postać, Polak „z krwi i kości”. W swoim nauczaniu, posłudze Bogu i Kościołowi oraz pielgrzymowaniu po całym świecie rozsławił imię Ojczyzny. Miliony ludzi postrzega nasz kraj właśnie przez pryzmat Ojca Świętego, a Wadowice – rodzinne miasto Karola Wojtyły – stają się coraz bardziej popularnym miejscem odwiedzin i uczczenia relikwii Świętego współczesnych i wszech czasów.

FILM „KAMERDYNER” 18 X 2018

Plakat

18 października 2018 roku klasy: IIId (z Panią Magdaleną Jawoszek), III g (z Panią Joanną Suter-Chmielewską), IVc (z Panią Anną Zając) oraz IVd (z wychowawczynią Ewą Szynalską) wzięły udział w zorganizowanym przez Panią Annę Światłoń wyjściu do kina Kosmos na film pt. „Kamerdyner”, w reżyserii Filipa Bajona. Projekcję poprzedziła prelekcja dotycząca specyfiki języka filmu i najważniejszych zagadnień poruszonych w dziele.

Akcja filmu toczy się w latach 1900 – 1945 na Kaszubach. Przedstawia powikłane losy trzech nacji, trudne wybory życiowe bohaterów na tle burzliwych wydarzeń historycznych: ustaleniu nowych granic na mocy traktatu wersalskiego, wybuchu II wojny światowej, mordu popełnionego przez Niemców na Kaszubach w lasach pod Piaśnicą, aż po wkroczenie Armii Czerwonej.

Dzieło filmowe zrobiło duże wrażenia na uczniach i stało się tematem do ciekawych rozmów w ramach lekcji języka polskiego, historii i godziny wychowawczej.

 

 

KONCERT NOSPR „POLSKA W MUZYCE CUDZOZIEMCÓW”

NOSPR17 października 2018 roku cztery klasy pierwsze wraz z opiekunami: I an – z wychowawczynią Magdaleną Jawoszek, I b – z Panią Grażyną Grec, I d – z wychowawczynią Anną Lorenc oraz I g – z wychowawcą Adamem Iwańskim, a także Panią Marią Kwiatoń-Piętą  miały możliwość wysłuchania koncertu w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Cykl tegorocznych poranków edukacyjnych dotyczy „Polski w muzyce cudzoziemców”.

Jak w programie koncertu pisze pani Aleksandra Konieczna: „Przypadająca w bieżącym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłania do refleksji nad naszą kulturową odrębnością, ale także nad przynależnością do rodziny narodów europejskich. Jednym z ciekawszych aspektów obu tych obszernych zagadnień jest sposób, w jaki my, Polacy, byliśmy i jesteśmy postrzegani (…).Tu od razu nasuwa się pytanie o to, co w muzyce niezwiązanej z tekstem słownym nas wyróżnia, czy istnieje jakiś idiom polskości w świecie dźwięków? Odpowiedź możemy podzielić na przynajmniej 3 grupy: cechy charakterystyczne dla polskiej muzyki ludowej, zwłaszcza tanecznej; melodie znanych patriotycznych pieśni, związanych z ważnymi dla naszego narodu wydarzeniami (np. powstaniami); powszechnie znane (w skali światowej) utwory wybitnych polskich twórców, przede wszystkim Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki czy Karola Szymanowskiego.”

Spośród wysłuchanych utworów (np. Bacha, Webera czy Czajkowskiego) uczniom i nauczycielom najbardziej zapadła w pamięci kompozycja Edwarda Elgara  Preludium symfoniczne „Polonia”, w której autor użył  jako tematu melodii polskich pieśni patriotycznych i cytatów z utworów czołowych polskich twórców, poddając je symfonicznemu przetworzeniu (np. w finale dzieła brytyjskiego kompozytora pojawia się Mazurek Dąbrowskiego).

Organizator wyjścia i kierownik wycieczki: Pani Anna Zając

NOSPR NOSPR NOSPR NOSPR NOSPR NOSPR

 

Panel dyskusyjny „Rok 1918 w Polsce i na Górnym Śląsku” – 5 X 2018

Panel dyskusyjnyCelem zorganizowania panelu było wzbudzenie zainteresowania uczniów historią Polski i naszego regionu, a także zaszczepienie chęci do poszukiwania wiedzy na tematy ważne dla wszystkich Polaków, w szczególności związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W spotkaniu uczestniczyła klasa 2a wraz z opiekunami: Panią Joanną Suter-Chmielewską i Panią Anną Światłoń

 

„POCZTÓWKA NA STO LAT – MOJA NIEPODLEGŁA”

PocztówkaZgodnie z misją szkoły „Śląskość, Tradycja, Zaufanie, Nowoczesność” – uczniowie Śl.TZN z początkiem roku szkolnego 2018/2019 wzięli udział w projekcie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”.

Celem projektu było zachęcenie jak największej liczby osób do wspólnego upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wzmocnienie świadomości obywatelskiej.

Choć nasi uczniowie: Angelika Jóźwiak – klasa Ic, Katarzyna Malinowska – klasa Ig, Dominika Gębusia – klasa IIc oraz Artur Jędrzejczyk – klasa IIb nie zdobyli zaszczytnego miana laureata (na konkurs wpłynęło 1700 prac), to zasługują na gratulacje za poświęcony czas i inwencję twórczą przy tworzeniu swoich prac.

Opiekun uczniów: Pani Anna Zając

Angelika
Angelika
Dominika
Dominika
Artur
Artur
Kasia
Kasia

 

BIEG ZWYCIĘSTWA – BIEG WIELKANOCNY – 8 IV 2018

BiegaczDla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski oraz biegu apostołów do pustego grobu po Zmartwychwstaniu Pańskim w niedzielę 08 kwietnia 2018r. odbył się Bieg ZwycięstwaPierwszy Bieg Wielkanocny.

Organizatorami imprezy były: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, katowickie
X LO oraz Parafie Opatrzności Bożej w Zawodziu i Najświętszego Serca Jezusa Misjonarzy Oblatów na Koszutce
.

Uczestnicy biegu (około sto osób) pokonali dystans ponad 3,5 km z Zawodzia na Koszutkę. Przedsięwzięcie służące popularyzowaniu tradycji patriotycznych i religijnych oraz aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia zakończyło się ogromnym sukcesem.

Bieg

 

 

UROCZYSTOŚCI MIEJSKIE Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – ZAPROSZENIE

flaga
10 listopada 2018 r. odbędzie się piknik wojskowy „Służymy Niepodległej”,
organizowany przez Śląski Urząd Wojewódzki.

 

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 na pl. Bolesława Chrobrego w Katowicach. W programie między innymi:

Program imprezy

Podczas pikniku odbędzie się pokaz sprzętu wojskowego, a uczestnicy będą mogli zobaczyć: czołg LEOPRAD z 10 brygady Kawalerii Pancernej Świętoszów oraz Rosomak z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, stację naprowadzania rakiet SNR 125SC, wyrzutnię W-125 na podwoziu gąsienicowym z rakietami szkolnymi i wiele innych.

Piknik wpisuje się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, podobnie jak pozostałe przedsięwzięcia organizowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Wśród nich:

 • 10 listopada 2018 r. o godz. 17:00 gmach Urzędu zapłonie widowiskiem świetlnym o odzyskaniu niepodległości połączonym z występem Teatru Ognia Nam-Tara z Chorzowa. Wieczorem zaś chętni będę mogli w murach Urzędu spędzić „Noc Niepodległości”. Zwiedzający w godz. 18:00-24:00 odkrywać będą zakamarki gmachu, które na co dzień są niedostępne, a przy okazji czekać na nich będą pokazy Grupy Rekonstrukcyjnej Historii 73. Pułku Piechoty w Katowicach czy profesjonalnych tancerzy. Zwiedzanie zakończy się o północy odegraniem hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą Katowice.
 • 11 listopada 2018 r. o godz. 10:30 w Archikatedrze Katowickiej odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca, w oprawie artystycznej Chóru Filharmonii Śląskiej. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą z placu przez Archikatedrą pod pomnik Józefa Piłsudskiego na pl. Bolesława Chrobrego. Tam nastąpią: odegranie hymnu i podniesienie flagi państwowej, wystąpienia okolicznościowe oraz złożenie kwiatów. Nie zabraknie również defilady służb mundurowych i sprzętu wojskowego. Z pl. Sejmu Śląskiego przemaszeruje także 3 Pułk. Ułanów Śląskich.

Dla mieszkańców zapewniono biało-czerwone balony, chorągiewki, wojskową grochówkę oraz wiele innych atrakcji.

„Rekord dla Niepodległej” 9 XI 2018 godz. 11:11 

Godło

Zaproszenie Pani Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszam wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, chcemy wspólnie zaśpiewać 4-zwrotkowy hymn narodowy.

 

W hołdzie Niepodległej

Ponadto zachęcam do dokumentowania bicia „Rekordu dla Niepodległej” i umieszczania zdjęć oraz filmów z akcji na swoich stronach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych z wykorzystaniem #RekordDlaNiepodległej. Chciałabym, aby ten wyjątkowy dzień zapisał się w historii każdego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej jako pamiątka dla przyszłych pokoleń.

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!

Łączę wyrazy szacunku
Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej

W hołdzie Niepodległej 

 

stopka