Turniej integracyjny klas I

 

Dnia 24.10.2018 r. odbył się Turniej integracyjny klas pierwszych w piłce siatkowej. Wzięły w nim udział wszystkie klasy pierwsze, które rywalizowały w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”.

Po całym dniu zmagań podium wygląda następująco: 1 miejsce klasa 1 an, II miejsce

klasa 1e, III miejsce klasa 1b.

Gratulujemy zwycięzcom walki zgodnie z zasadami fair play i w miłej atmosferze.

Organizatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego

Turniej Integracyjny
I miejsce - 1an
Turniej Integracyjny
II miejsce -1e
Turniej Integracyjny
III miejsce -1b

 

Turniej Integracyjny Turniej Integracyjny Turniej Integracyjny Turniej Integracyjny

stopka