SPOTKANIE I WYWIADÓWKA ŚRÓDROCZNA

uwagaW dniu 19 XII 2018 o godz. 16:30 w auli Śl.TZN odbędzie się spotkanie przedstawiciela Śląskiego Centrum Profilaktyki z Rodzicami uczniów klas pierwszych. Spotkanie organizowane jest zgodnie z założeniami szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. W trakcie spotkania prelegent przekaże najważniejsze informacje na temat środków psychotropowych i skutków ich działania na młody organizm. Poinformuje również o poradniach i ośrodkach, do których można się zwrócić w sytuacji pojawienia się problemu.

Zapraszamy.

 

O godz. 17:00 dla Rodziców wszystkich klas odbędzie się wywiadówka śródroczna – wg wykazu sal podanego na portierni.

stopka