PROŚBA RADY RODZICÓW

Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele

Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

 

Szanowni Państwo,

Obraz

dążąc do pozyskania dodatkowych środków finansowych

na działalność statutową Szkoły, Rada Rodziców

przystąpiła do programu:

Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

 

Plakat

Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego Nr KRS: 0000268115 – kwot o wartości 1% od Państwa podatku dochodowego.

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc Szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji, każdy z darczyńców powinien wpisać w rubrykach formularza deklaracji PIT:

 

ObrazNumer KRS 0000268115

Cel szczegółowy 1%  RR ŚLTZN w Katowicach

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Rady Rodziców Śl.TZN

 

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji „Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.rodziceszkole.edu.plwww.radyrodzicow.pl

stopka