Śląski Kongres Zawodowy

 

26 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 43, godz.: 10.00-13.30. odbędzie się Śląski Kongres Zawodowy organizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty we współpracy z MEN. 

Cele Kongresu:

 • Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.
 • Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.
 • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy.
 • Przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy Pracodawców ze Szkołami.
 • Nawiązanie współpracy Szkół z Pracodawcami.
 • Prezentacja możliwości finansowania współpracy Pracodawców ze Szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego.
 • Popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe (kompetencje językowe, krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych, staże zawodowe za granicą, (FRSE, CKE, ORE).

Ramowy program Kongresu

09.00 – 10.00  Rejestracja uczestników
10.00 – 11.00  Śląski Kongres Zawodowy

 • Wystąpienie kierownictwa MEN.
 • Przedstawienie zmian w szkolnictwie branżowym.
 • Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
 • Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.

11.00 – 11.30 Przerwa

11.30 – 13.30 Dyskusje panelowe na temat:

 • Panel I: Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i  lokalnego rynku pracy z korzyścią dla ucznia, pracodawcy, szkoły i organu prowadzącego.
 • Panel II Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego.
 • Panel III Uczeń w centrum zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy.13.35 –  Zakończenie.

Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek, przedstawicieli organów prowadzących, pracodawców, konsultantów i doradców metodycznych, przedstawicieli szkół wyższych, urzędów pracy.

Zapisy na kongres poprzez panel rejestracyjny od 5 marca 2019 r.

stopka