II MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYCH ZAWODACH RATOWNICTWA

 

W dniu 22 marca 2019r. nasi uczniowie brali udział w Międzyszkolnych Zawodach Ratownictwa. Organizatorem Zawodów była Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu i Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny.

Głównym celem zawodów było propagowanie idei niesienia pomocy oraz nabywania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

W skład trzyosobowej drużyny, reprezentującej Szkołę weszli uczniowie klasy 3c:

  1. Bartosz Biełka
  2. Szymon Stasiak
  3. Adrianna Wierzbicka.

Opiekunem grupy była Pani Marta Łyczba, która uczestniczyła w przygotowaniu uczniów do zawodów.

W trakcie konkursu uczniowie musieli rozwiązać test wiedzy z udzielania pierwszej pomocy oraz przygotować scenki na 6 stacjach – pozoracje, w czasie których drużyna wykonywała czynności ratownicze związane z różnymi urazami, tj: porażenie prądem, rany otwarte, utrata przytomności, atak epilepsji.

Na stacjach oceniano: bezpieczeństwo ratowników, wezwanie kwalifikowanej pomocy, udzielenie pierwszej pomocy, umiejętność samodzielnego działania każdego z ratowników oraz kierowanie drużyną i pracą zespołową.

Działania drużyny były “ekscytujące”. W rezultacie uczniowie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych zajęli II miejsce. Gratulujemy!

W trakcie zawodów uczniowie mieli także możliwość zobaczyć Centrum Symulacji Medycznych. Studenci uczelni mogą tutaj zdobywać umiejętności praktyczne oraz ćwiczyć samodzielność w podejmowaniu decyzji podczas prowadzenia działań w warunkach imitujących rzeczywiste sytuacje związane z udzielaniem specjalistycznej pomocy lekarskiej.

Foto Foto Foto Foto

Dyplom Dyplom Dyplom

stopka