WIZYTA PANI MINISTER W „ŚLĄSKICH”

Logo26 marca 2019 r. odbył się w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach Śląski Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Śląskiego i Śląską Kurator Oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, adresowany do pracodawców, organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół kształcących w zawodach, nauczycieli, doradców zawodowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Przedmiotem spotkania była debata na temat perspektyw kształcenia zawodowego, jego zmian i dostosowania do współczesnego rynku pracy.

Wydarzeniem towarzyszącym kongresowi była wizyta Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Marzeny Machałek, w towarzystwie Wicewojewody Pana Roberta Magdziarza i Kurator Oświaty Pani Urszuli Bauer, w naszej Szkole. Goście spotkali się z Dyrekcją, nauczycielami i uczniami. Wizyta była okazją do zapoznania się z tradycją i osiągnięciami Śl.TZN. Pani Minister z wielkim zainteresowaniem zwiedziła nasze nowoczesne – po modernizacji – warsztaty szkolne, poświęciła uwagę na obejrzenie zajęć oraz rozmowę z uczniami i nauczycielami praktycznych zajęć zawodowych.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Źródło zdjęć i informacje: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualności/renesans-szkolnictwa-zawodowego

 

stopka