Marsze na Orientację „Wiosna z Kompasem”

 

Jak co roku, tak i teraz członkowie SKKT PTTK startują w Ogólnopolskim Turnieju Krajoznawczo – Turystycznym (OMTTK). Pierwszym etapem turnieju w eliminacjach miejskich są Marsze na Orientację (InO) , których mottem jest „Wiosna z kompasem”. Impreza ta odbyła się 30 marca 2019 roku w lasach Załęskiej Hałdy. Dziewięcioro uczniów pod opieką Pani Angeliki Felki reprezentowało naszą Szkołę.

A oto skład drużyn:

  • I Anna Mendakiewicz, Aleksandra Stefańska oraz Jakub Gumółka;
  • II Julia Paris, Magdalena Zaborska oraz Fabian Wieczorek;
  • III Izabela Ładoń, Sandra Szmist oraz Jakub Kulis.

Tak, jak na każdej Imprezie na Orientację, zadaniem uczestników było odnalezienie punktów kontrolnych naniesionych na mapie w terenie - w lasach Załęskiej Hałdy. Nie było to łatwe, ze względu na fakt, iż w pobliżu właściwych punktów były celowo umieszczone tzw. punkty stowarzyszone – dla zmylenia uczestników. Sama mapa była dość oryginalna: było to kilka kół zębatych, z których każde reprezentowało inny rodzaj mapy. Była też dość przewrotnie zatytułowana: „Chyba TRYBisz..?” Zadaniem dodatkowym na starcie było szacowanie odległości. Uczestnicy musieli podać długość obwodu trójkąta, który tworzyły oflagowane drzewa. Im mniejsza pomyłka, tym mniej punktów karnych. Na całość tej gry terenowej przeznaczony był określony czas, którego przekroczenie wiązało się również z punktami karnymi rzutującymi na ostateczny wynik.

Wszystkie drużyny ukończyły konkurencję, zajmując odpowiednio pierwsze, trzecie i czwarte miejsce, co nieźle rokuje w dalszych zmaganiach turnieju, który odbędzie się 11 kwietnia. Oprócz klasyfikacji do OMTTK, wszyscy uczestnicy mogli potwierdzić udział w Marszach na poczet odznaki INO – Imprez na Orientację. Ciekawostką jest fakt, że na tej imprezie spotkaliśmy Pana Macieja Czakańskiego – nauczyciela Śląskich, który brał udział w marszach.

Podsumowując, start drużyn reprezentujących nasze szkolne koło był sukcesem, ze względu na to, że ośmiu spośród dziewięciu uczniów uczęszcza do klasy pierwszej, a więc nie są to osoby doświadczone w marszach. Jesteśmy na etapie budowania grupy, która będzie regularnie brać udział w tego typu imprezach.

Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych. Oprócz współzawodnictwa, możliwości zdobycia dyplomów i nagród, uczestnicy doskonalą swoją orientację w terenie, posługują się mapą i busolą, zdobywają punkty do odznaki INO i uczą się współpracować w grupie. A jeśli chodzi o motto imprezy, to wielka przyjemność pochodzić po lesie przy pierwszych wiosennych promieniach słońca i znajdować pierwsze ślady wiosny. Nam to się udało, co pokazuje fotorelacja z marszów.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Foto Foto Foto Foto

stopka