ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SowaNic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.

 

Tak, w poetycki sposób, opisywała refleksje nad upływem czasu polska Noblistka Wisława Szymborska. I takim poetyckim akcentem rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Martyna Chlodek i Marcin Fijoł powitali Dyrekcję Szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców, zaproszonych gości: Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych – Pana Lecha Banasika oraz przedstawiciela Przedsiębiorstwa el12, Pana Roberta Lisika (w II turze uroczystości), nauczycieli i wychowawców oraz uczniów.

Po wprowadzeniu sztandaru (w poczcie sztandarowym: Aleksandra Stefańska, Sandra Szmist i Fabian Wieczorek) i odśpiewaniu hymnu, głos zabrała Pani Dyrektor Aneta Łosiewicz, która i podsumowała rok szkolny, osiągnięcia i sukcesy uczniów oraz nauczycieli, i życzyła wspaniałych wakacji. Następnie wzruszającą pożegnalną mowę wygłosiła Pani Maria Kostrzewska-Staniszewska, przewodnicząca kończącej kadencję Rady Rodziców. Podczas II tury uroczystości miało miejsce podziękowanie i wręczenie Paniom z Rady Rodziców: przewodniczącej, skarbnik Annie Małeckiej oraz Agacie Olszyczce i Alinie Drzensli – „róż wdzięczności”.

Foto Foto Foto

Kolejnym punktem programu było wręczanie nagród specjalnych, świadectw z wyróżnieniem, nagród dla najlepszych uczniów poszczególnych klas, a także „Tarczy z Laurem” za szczególne osiągnięcia.

Pan Lech Banasik uhonorował najlepszego absolwenta Szkoły 2018/2019, Aleksandra Proboszcza, „ZŁOTĄ TARCZĄ Śl.TZN”.

Foto

Nagrody w Programie Akademia el12 z rąk Pana Roberta Lisika otrzymali: Hubert Kulik z 3g, który zajął 1 miejsce i uzyskał stypendium, nagrody rzeczowe za kolejne miejsca: Łukasz Janik – uczeń klasy 1d, Dawid Jaromina z klasy 3g, Andrzej Smrokowski z klasy 3b, Błażej Rusin, również z klasy 3b oraz Aleksandr Proboszcz – specjalną nagrodę rzeczową, przyznawaną uczniowi klasy programowo najwyższej, który zdobył największą liczbę punktów.

Foto

Dyrekcja i wychowawcy wręczali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i „Tarcze z Laurem” uczniom następujących klas:

1an – Łukasz Frąc

1b– Mateusz Miarka

1c – Martyna Chlodek, Anna Mendakiewicz i Joanna Piura

1d – Łukasz Janik, Jakub Koczy i Marek Banaś

1e – Dominik Gwardzik

1g – Dominik Hołubasz i Karol Bizoń

2a – Filip Kozłowski, Kacper Władyszewski, Michał Dudniczenko oraz Bartosza  Faryniaka, który otrzymał również „Tarczę z Laurem”

2b – Bartosz Trefon

2c – Milena Mucha; Monika Zając, Wojciech Lisieński (również „Tarcze z Laurem”) oraz Mikołaj Harazin – „Tarcza z Laurem”

2d – Mateusz Białek, Jakub Białkowski, Filip Cichosz, Olivier Halupczok, Maciej Jarnot, Adam Lisieński, Eustachy Lisiński, Jakub Ptaszkowski, Jakub Sęk, Tomasz Wilk; Filip Cichosz, Maciej Jarnot, Adam Lisieński i Tomasz Wilk otrzymali również „Tarcze z Laurem”

2e– Aleksander Fido, który otrzymał również „Tarczę z Laurem”

2fk– Agata Kułakowska, Daniel Bobrowski i Robert Dzwonek (także „Tarcze z Laurem”)

2g – Bartosz Dziembowski, Jan Jakubiec, Jakub Kaszowski, Gabriel Malanowski, Bartosz Piątek, Robert Siwitza; Jakub Kaszowski, Gabriel Malanowski, Robert Siwitza otrzymali również „Tarcze z Laurem”

3a – Patryk Kajdas

3c– Natalia Siodłak, Adrianna Wierzbicka (także „Tarcza z Laurem”), Łukasz Czapura, Wojciech Kołodziej, Sebastian Macioszek

3d– Kinga Adamczyk (najwyższa średnia w Szkole: 5,35), Katarzyna Szczepańczyk, Kamil Gajczak, a także Arkadiusz Gront, który otrzymał „Tarczę z Laurem”

3e – Patryk Kloc, Michał Kurek, Radosław Malesa; Gabriel Skergeth i Radosław Tomzik (obaj otrzymali również „Tarczę z Laurem”)

3fk – Daniel Cogiel, Adam Paździerz i Radosław Smolik; „Tarcze z Laurem” otrzymali: Daniel Cogiel i Radosław Smolik, a także Luiza Balcerzak i Weronika Zackiewicz

3g – Hubert Kulik, Tomasz Mietliński, Paweł Mrozik, Nikodem Polak, Maciej Skórek

W sumie świadectwa z wyróżnieniem otrzymało: 61 uczniów, a „Tarcze z Laurem” 23 uczniów.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Dyrekcja wraz z organizatorami konkursów i turniejów na forum społeczności szkolnej gratulowała sukcesów:

konkursy polonistyczne: za zdobycie I miejsca w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka” – Roksana Zmorek z klasy 3c; za zajęcie I miejsca w Szkolnym Konkursie Literackim dla młodych twórców pod hasłem „Gęsie Pióro” w kategorii „Proza” – Dominika Gębusia z klasy 2c oraz za zajęcie I miejsca w kategorii „Poezja” – Sebastian Wesoły z klasy 3g, wyróżnienie – Łucja Chodór z klasy 1d; za zajęcie III miejsca w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem  „POLSKO, NIE JESTEŚ TY JUŻ NIEWOLNICĄ!” – Daniela Landowska z klasy 2c; za zajęcie I i III miejsca w Szkolnym Konkursie Ortograficznym o tytuł „Szkolnego Mistrza Ortografii” – Emilia Kaczmarek z klasy 3c – 1. miejsce; Krzysztofa Łukoszek z klasy 3g – 3. miejsce

Foto

konkursy z języka angielskiego: za zajęcie 1. miejsca w Multimedialnym Konkursie KAHOOT z j. angielskiego dla informatyków – Paweł Antolak i Mikołaj Radzyński z klasy 3d; za zajęcie 1. miejsca w Multimedialnym Konkursie KAHOOT z j. angielskiego dla energetyków – Alicja Trzepacz i Maciej Bucior z klasy 3n; za zajęcie 1. miejsca w Multimedialnym Konkursie KAHOOT z j. angielskiego dla mechatroników – Adam Steinhoff i Maciej Skórek - klasa 3g; za zajęcie 1. miejsca w Multimedialnym Konkursie KAHOOT z j. angielskiego dla analityków – Michał Myśliński i Oskar Dunaszewski – klasa 1c; za bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie English Ace – Amadeusz Jarząb z klasy 3b, Kinga Adamczyk z 3d oraz Katarzyna Szczepańczyk z 3d; Katarzyna Szczepańczyk otrzymała również nagrodę za zdobycie wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "FOX"; za bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie English High Flier – Rafał Piechnik 1d, Maciej Zduniak 1an oraz Sebastian Jakubik

Foto Foto Foto Foto

konkursy z języka niemieckiego: za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Deutschfreund”/„Sprachdoktor”/„Mogalo Verstehen” Gabriel Skergeth z klasy 3e; a za zdobycie wyróżnień i dobrych wyników – Rafał Piechnik 1d, Gabriel Malanowski 2g, Bartosz Piątek 2g oraz Mateusz Kempski 2n; za zajęcie miejsc w szkolnym konkursie plastycznym „Niemieckie kraje związkowe” – Katarzyna Duda z 2d (1. miejsce), Michał Kurek z 3e (2. miejsce), Bartosz Trefon z 2b (3. miejsce); za zajęcie 1. miejsca Jakub Okólski z klasy 1g, Bartosz Sorek z klasy 1d (2. miejsce), Piotr Kwietniewski z klasy 3e (3. miejsce) – w konkursie szkolnym na prezentację multimedialną „Witamy w Berlinie; za zajęcie miejsc w Szkolnym Konkursie Realioznawczym „Co wiesz o Niemczech?” – Olivier Halupczok z klasy 2d (1. miejsce), Patryk Bobik z klasy 3a (2. miejsce), Miłosz Wicher z klasy 1b (3. miejsce)

Foto Foto

konkurs matematyczny: I miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym dla klas drugich uzyskali ex aequo uczniowie z klasy 2g: Jakub Kaszowski i Gabriel Malanowski

Foto

olimpiady i konkursy chemiczne: za uzyskanie tytułu Finalisty 65. Olimpiady Chemicznej, zajęcie I miejsca w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Politechniki Śląskiej oraz zdobycie wyróżnienia w XXXIV Konkursie Chemicznym Politechniki Warszawskiej nagrodę otrzymał Mikołaj Harazin, klasa 2c; za zajęcie 2 miejsca w XVII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Politechniki Śląskiej oraz uzyskanie tytułu Laureata I stopnia Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej z dziedziny chemii – Jakub Ćwiertnia klasa 3c; za zajęcie 1. miejsca w XXVII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego, 1. miejsca w XIII Regionalnym Konkursie Drużynowym z Chemii oraz uzyskanie tytułu Laureata I stopnia Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej z dziedziny chemii – Łukasz Czapura klasa 3c; za zajęcie 2. miejsca XIII Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego, 1. miejsca w XIII Regionalnym Konkursie Drużynowym z Chemii – Sebastian Macioszek również z klasy 3c

Foto

nagrody za Ogólnopolską Olimpiadę Zwolnieni z Teorii: Emilia Kaczmarek, Martyna Sikorska, Justyna Borowiec – Finalistki Olimpiady Zwolnieni z Teorii, laureatki Brązowego, Srebrnego i Złotego Wilka w kategorii reklama społeczna; Emilia Kaczmarek to również Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Zostań Liderką

nagroda i dyplom Laureata za zajęcie 3. miejsca w grupie elektronicznej i zdobycie tytułu laureata w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRAuczeń klasy 3g Hubert Kulik

Foto

najlepsi czytelnicy roku szkolnego 2018/2019: Agata Ślązak z klasy 3fk, Błażej Rusin z klasy 3b, Izabela Ładoń, AnnęaMendakiewicz z klasy 1c oraz Michał Pietrzyk z klasy 2fk; Patrycja  Ciwiś z klasy 3d – nagroda książkowa jako forma podziękowania za pracę na rzecz biblioteki szkolnej

Foto Foto

nagrody za WOLONTARIAT – za zaangażowanie w akcje pomocy organizowane przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, w tym akcję charytatywną na rzecz naszych uczniów „Zostań Mikołajem z tarczą Śląskich" oraz za działalność dla stowarzyszenia „Pomagam, więc jestem” zajmującego się pomocą osobom niepełnosprawnym, starszym i potrzebującym – z klasy 3e Roksana Urbacka, Paweł Szynalski z klasy 1e oraz z klasy 2e: Krystian Hibner , Aleksander Orłowski, Szymon Muńkowiak i Janusz Kuczowic

Foto Foto

nagrody za rywalizację sportową z okazji Dnia Sportu: za zajęcie 1. miejsca w siatkówcedrużyna klasy 3g, za zajęcie 1. miejsca w unihokejudrużyna klasy 3b, za zajęcie 1. miejsca w piłce nożnejdrużyna klasy 2fk, za zajęcie 1. miejsca w koszykówcedrużyna klasy 1e

Foto Foto

nagrody dla członków Szkolnego Koła PTTK: za zajęcie II miejsca w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK – Anna Mendakiewicz z klasy 1c, Aleksandra Stefańska z 1c oraz Jakub Gumółka z klasy 1g; za aktywną działalność na rzecz Szkolnego Koła PTTK – Julia Paris z klasy 1c

Foto

za zajęcie 1. miejsca w konkursie „Techniczna bombka bożonarodzeniowa” nagrodę otrzymał Jakub Stacewicz z klasy 2n; za zajęcie 1. miejsca w konkursie „Projekt logo na odzież Samorządu Uczniowskiego” nagrodę – Tomasz Frąc z klasy 1an

Szkolny Konkurs na SUPER KLASĘ: SUPER KLASĄ Śl.TZN w roku szkolnym 2018/ 2019 została klasa 3c, 2. miejsce zajęła klasa 2d, 3. miejsce klasa 3d; (nagroda za 1. miejsce – 1200 zł, 2. miejsce – 800 zł, 3. miejsce – 500 zł)

Foto

W części artystycznej na zakończenie uroczystości dwa utwory muzyczne, które wprowadziły nas w dobry, wakacyjny nastrój, wykonał zespół uczniów z klas 1c, 1d oraz 1b i 3e: Joanna Piura, Magdalena Zaborska, Zuzanna Szaniewska, Jakub Labocha, Jakub Trzpiot, Rafał Piechnik, Filip Wierzbik i Gabriek Skergeth.

Foto Foto

Tegoroczną uroczystość przygotowały klasy 1c i 1d pod kierunkiem wychowawczyń: Pani Beaty Dziedzic-Szymińskiej i Pani Anny Lorenc.

Następnie odbyły się spotkania z wychowawcami w salach i pożegnanie do 2 września 2019.

Wakacje

Zobacz zdjęcia w Galerii

stopka