WSPÓŁPRACA Śl.TZN/JSWI/PAR

 

TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA: Śl.TZN, JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA INNOWACJE, PRZEMYSŁOWA AKADEMIA ROZWOJU

Logo

Głównym celem współpracy jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu działalności przemysłowej oraz rozwijanie umiejętności technicznych i kompetencji miękkich. Zdobyte doświadczenie zawodowe ma zwiększyć szanse uczniów na rynku pracy.

Koordynatorem z ramienia Śl.TZN jest Pan Daniel Sowa

Wszystkim uczestnikom życzymy przyjemnej współpracy!

Zakończenie Projektu JSWI /PAR /Śl.TZN

Notatka formalna przesłana przez koordynatora projektu:
JSW Innowacje – inspiracją młodzieży. Ten tytuł doskonale opisuje cele, jakie spełnił projekt edukacyjny przygotowany dla uczniów średniej szkoły technicznej przez Młody Przemysł

„Wydobywamy… kreatywność

Partnerzy projektu JSW Innowacje oraz Przemysłowa Akademia Rozwoju do udziału w pilotażowym programie zaprosili Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, a dokładnie uczniów trzeciej klasy o profilu mechatronicznym. Szczególny nacisk autorzy projektu położyli na rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie transformacji energetycznej i rozwoju Przemysłu 4.0 w Polsce. Doskonała bazą  merytoryczną do realizacji celów dydaktycznych były innowacyjne projekty realizowane obecnie przez JSW Innowacje.

– Ten projekt edukacyjny stworzył przestrzeń komunikacji i kreacji idealnego modelowego podejścia w kształceniu młodzieży na rzecz rozwoju nowoczesnego przemysłu – oświadczył Jarosław Mrozek Prezes Zarządu JSW Innowacje na spotkaniu podsumowującym efekty programu.

Przez 6 miesięcy 28 uczniów pod kierunkiem specjalistów z Przemysłowej Akademii Rozwoju mogło m.in. poczuć smak studenckiej atmosfery, uczestnicząc w warsztatach z kreatywnego myślenia, które odbyły się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Oprócz tzw. Design Thinking  kluczową rolę w projekcie pełniła aplikacja komunikacyjno-e-lerningowa Młody Przemysł. Systematyczne rozwiązywanie zamieszczonych na niej zadań pozwalało na budowanie wśród uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych dla ich przyszłej pracy zawodowej. Interaktywne metody nauczania stały się też unikatowym narzędziem do komunikacji przedsiębiorcy z uczniami, czyli przyszłą kadrą techniczną.

Doceniając zaangażowanie młodzieży w realizację projektu, uczniów wyróżniono dyplomami, a dwa najlepsze zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez JSW Innowacje.

– Byliśmy traktowani po partnersku, przy realizacji zadań nie byliśmy w żaden sposób ograniczani. To było wspaniałe pole do rozwoju naszej kreatywności – podsumował udział w projekcie uczeń Kamil Olszak, lider jednego z wyróżnionych zespołów –Teraz mogę powiedzieć, że mam pojęcie o tym, jak może lub jak powinna wyglądać moja zawodowa przyszłość, a praca w JSW Innowacje byłaby dla mnie inspirującym wyzwaniem zawodowym – dodał Kamil Olszak.

Foto Foto Foto

 

WSPÓŁPRACA JSWI/PAR/ Śl.TZN – Wycieczka na AGH Kraków

Dnia 25 września 2019 roku uczniowie klasy 3g kształcący się w zawodzie technik mechatronik, przy współpracy z JSW Innowacje i Przemysłową Akademią Rozwoju, uczestniczyli w wycieczce na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Foto

W ramach wycieczki uczniowie brali udział w warsztatach „Design Thinking” rozwijających kreatywne myślenie oraz pracę w zespole. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z ofertą edukacyjną AGH oraz mieli możliwość zwiedzania laboratoriów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Logo  Logo  Logo  Logo  Logo  Logo

Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Opiekunami grupy byli: Pani Linda Grabowska i Pan Daniel Sowa.

 Logo  Logo  Logo  Logo

 

WSPÓŁPRACA JSWI/PAR/ Śl.TZN – Spotkanie w Śl.TZN

Dnia 14 czerwca 2019 roku odbyły się pierwsze zajęcia w ramach trójstronnej współpracy Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej Innowacje oraz Przemysłowej Akademii Rozwoju.

W ramach pierwszego spotkania organizacyjnego uczniowie klasy 2g, technik mechatronik, zostali zapoznani z założeniami współpracy oraz zostali wprowadzeni do zasad działania platformy e-learningowej, z której będą korzystać podczas projektu.

Foto Foto Foto Foto Foto

stopka