„KOCHAM GÓRNY ŚLĄSK” – INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

W roku szkolnym 2018/2019 pod kierunkiem Pań: Joanny Suter-Chmielewskiej i Ewy Szynalskiej została przeprowadzona innowacja pedagogiczna „Kocham Górny Śląsk – I love Upper Silesia” dla uczniów Śl.TZN. Łącznie wzięło udział 53 uczniów, którzy opracowali albumy w języku polskim oraz angielskim.

Innowacja składała się z pięciu paneli tematycznych:

  1. Ludzie wczoraj i dziś.
  2. Śląsk nowoczesny.
  3. Obyczaje, tradycje, folklor Górnego Śląska.
  4. Miejscowości, które warto zwiedzić.
  5. Turystyka i rekreacja na Górnym Śląsku.

Powstało łącznie 20 opracowań w języku polskim, które zostały przetłumaczone na język angielski.

Celem pracy nauczycieli i uczniów było szerzenie idei regionalizmu, lokalnego patriotyzmu oraz pogłębianie znajomości języka angielskiego. Wspólna praca sprzyjała integracji zespołów i cieszyła się powodzeniem wśród młodzieży oraz jej rodziców, co zostało potwierdzone przeprowadzonymi ankietami.

Prezentujemy dwie ciekawe prace. 

„Kocham Górny Śląsk”

Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk Prezentacja Kocham Górny Śląsk

 

„Imielin: atrakcje i zabytki warte zobaczenia”

Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki Prezentacja Imielin atrakcje i zabytki

stopka