WSPOMNIENIE ŚP. HENRYKA MATUSZKA

 

Pan mgr Henryk Matuszek zostanie zapamiętany przez kolegów i współpracowników Śl.TZN jako człowiek o niepowtarzalnej osobowości, pełen wigoru i poczucia humoru, wspaniały nauczyciel, uwielbiany przez uczniów.

Był absolwentem Śl.TZN (1958 – 1963). W progi Szkoły powrócił – po studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach (Wydział Techniczny) i 19 latach pracy w innych placówkach – jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pracował w Śl.TZN 11 lat (1 IX 1987 – 31 VIII 1998) na etacie i przez 5 lat (1 IX 1998 – 31 VIII 2003), po przejściu na emeryturę, w niepełnym wymiarze godzin. Jego wielką pasją była turystyka i fotografia. Będąc przewodnikiem beskidzkim, w Szkole działał jako opiekun koła Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, organizował wycieczki, rajdy i wakacyjne obozy wędrowne dla młodzieży.

Niedawno dotarła do nas smutna wiadomość, że serdeczny Kolega zmarł 19 czerwca 2019r., w wieku 76 lat. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce 25 czerwca br. w Mikołowie.

Rodzinie Śp. Henryka Matuszka składamy wyrazy szczerego współczucia

 

Kir

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Pracownicy i Absolwenci
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
w Katowicach

 

Niniejszy wpis i odnalezione w Kronice Szkoły zdjęcia dedykujemy Jego pamięci…

 

Foto Foto Foto Foto Foto

Foto Foto Foto Foto Foto

stopka