REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2019/2020

 

Wnioski o udział kandydatów w rekrutacji uzupełniającej można składać w sekretariacie uczniowskim od 26.07.2019 do 10.08.2019 w godzinach 10.00-14.30. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną opublikowane na terenie szkoły w dniu 13.08.2019r.

stopka