Stypendium szkolne

 

Informacja dotycząca STYPENDIUM SZKOLNEGO dla uczniów na rok szkolny 2018/2019

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, jeżeli rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2018) kryterium dochodowe 514 zł netto lub do 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Termin składania wniosków: 03 – 17 września 2018r.

Wnioski można pobrać w GABINECIE PSYCHOLOGÓW (SALA 2B)  lub w SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 

Stypendia szkolne realizowane są po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od daty potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę w szkole.

stopka