„FOX” Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

 

Konkurs „FOX” odbył się na początku II semestru, ale wyniki dotarły w maju.

Najlepsi w szkole okazali się uczniowie: Katarzyna Szczepańczyk, Rafał Różański, Leszek Spendel i Bartosz Steczkiewicz.

Gratulujemy!

Szkolny koordynator konkursu: Pani Magdalena Polak-Opałka 

 

FOX FOX FOX FOX

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy