Poczet Dyrektorów

POCZET DYREKTORÓW
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych

 

Marian Klimko pierwszy Dyrektor Śl.TZN od 1 stycznia 1930 do 1 maja 1933 roku; nauczyciel Politechniki Lwowskiej, łączył wiedzę fachową z umiejętnościami, praktyka administracyjna w szkolnictwie dawała mu podstawy zarządzania


Marian Bogdanowicz funkcję Dyrektora pełnił od 12 maja 1933 do 1 września 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej; nominowany na stanowisko przez wojewodę Michała Grażyńskiego, specjalista organizacji przedsiębiorstw; zginął w kampanii wrześniowej


Zygmunt Łabęcki był Dyrektorem od 15 marca 1945 do 31 stycznia 1948 roku; absolwent Politechniki Berlińskiej sprzed wojny, od powstania szkoły pracował w Śl.TZN jako nauczyciel termodynamiki oraz maszyn i kotłów parowych; jako pełnomocnik Ministra Oświaty przygotował szkołę do pracy po latach zawieruchy wojennej


Władysław Siadek Dyrektor Śl.TZN od 1 września 1949 do 31 stycznia 1951 roku; również przed wojną ich nauczyciel, podczas okupacji pracował w Szkole Rzemieślniczej w Krakowie, po wyzwoleniu wrócił do Katowic, by zabezpieczyć przed zdewastowaniem budynek szkoły


Roman Ptaszyk na stanowisku Dyrektora od 15 IX 1951 do 14 XII 1952 roku

Faustyn Krahl Dyrektor w latach: 1 luty 1952 do 31 grudzień 1966 – przyczynił się do rozkwitu Śl. TZN; absolwent Politechniki Lwowskiej, dzięki jego staraniom szkoła odzyskała nazwę Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, zmienioną w 1951 roku na Technikum Hutnicze z uwagi na przejęcie przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego i ustanowienie szkoły resortowej

Roman Gruca  pełnił obowiązki Dyrektora Śl.TZN od 20 I 1967 do 16 X 1967 roku 


Ginter Suckel był Dyrektorem od 17 października 1967 do 30 kwietnia 1972 roku


Jerzy Czupryna na stanowisku Dyrektora od 2 maja 1972 do 20 marca 1974 roku; absolwent Politechniki Śląskiej, od 1951 r. nauczyciel, a od 1954 kierownik wydziału mechanicznego Śl.TZN


Stanisław Kubica Dyrektor od 21 marca 1974 do 31 sierpnia 1985 roku; dzięki jego staraniom Śl.TZN – po pozbawieniu macierzystego budynku przy ulicy Krasińskiego w 1972 roku i rozparcelowaniu – zostały na powrót skupione w aktualnym budynku przy ul. Sokolskiej (wówczas ulicy Zawadzkiego), organizator obchodów 50- lecia szkoły z udziałem Wojewody


Karol Komander był Dyrektorem Śl.TZN od 1 września 1985 do 30 września 1990 roku, skąd przeszedł do pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach


Jan Sporek 8 października 1990 roku został wybrany przez Radę Pedagogiczną na stanowisko Dyrektora Śl.TZN i funkcję tę pełnił do 2014 roku; absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, jako nauczyciel podjął pracę w Śląskich 1 września 1984 roku; dzięki jego staraniom szkoła słynęła w regionie z wysokiego poziomu nauczania, dyscypliny, kultywowania tradycji, ale i nowoczesności

Aneta Łosiewicz obecny Dyrektor, pierwsza w historii szkoły dama kierująca Śl.TZN; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Fizyki), od 1 września 1994 roku nauczyciel, następnie wicedyrektor ds. pedagogicznych, później – ds. organizacyjnych, od roku szkolnego 2014/2015 Dyrektor Śl.TZN; kontynuatorka misji szkoły „Śląskość, Tradycja, Zaufanie, Nowoczesność”

Marian Klimko Marian Bogdanowicz Zygmunt Łabęcki
Władysław Siadek Faustyn Krahl Roman Gruca
Ginter Suckel Jerzy Czupryna Stanisław Kubica
Karol Komander Jan Sporek Aneta Łosiewicz

stopka