Rada Pedagogiczna Śl.TZN

 

Dyrekcja i Kierownictwo

DYREKTOR Śl.TZN mgr Aneta Łosiewicz
WICEDYREKTOR ds. organizacyjnych mgr inż. Andrzej Bogucki
WICEDYREKTOR ds. wychowawczych mgr Danuta Kleinert
KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH mgr inż. Ireneusz Boczek
ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH mgr Grzegorz Śladowski
KIEROWNIK SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO "ŚLĄZACZEK" mgr Joanna Haśnik

 

Grono Pedagogiczne

Lp. Nazwisko i imię SKRÓT Nauczany przedmiot
1. mgr inż. Bieganowska Halina HB przedmioty elektryczne i elektroniczne
2. mgr inż. Boczek Ireneusz BI przedmioty mechaniczne i mechatroniczne
3. mgr inż. Bogucki Andrzej BA przedmioty elektroniczne
4. mgr inż. Bogus Stanisław BS przedmioty elektryczne
5. mgr Brzezina Krystian BR przedmioty mechaniczne
6. mgr Burdach Anna BU język niemiecki
7. mgr Chwała Maria CM przedmioty mechaniczne
8. mgr inż. Czakański Maciej CZ przedmioty elektryczne i elektroniczne
9. mgr inż. Czerniejewski Piotr CP przedmioty elektryczne
10. Dobrowolski Leszek DL przedmioty mechaniczne
11. mgr Drabik Grzegorz GD historia i wiedza o społeczeństwie
12. mgr inż. Dryszel Arkadiusz AD przedmioty mechaniczne
13. mgr Dudek Ireneusz ID przedmioty informatyczne
14. mgr Dworak Agnieszka DA język angielski
15. mgr Dziedzic-Szymińska Beata BD edukacja dla bezpieczeństwa
16. mgr Felka Angelika FA język angielski
17. mgr Gajos Norbert GN przedmioty informatyczne
18. mgr inż. Grabowska Linda LG przedmioty energetyczne, elektryczne i elektroniczne
19. mgr Grec Grażyna GG matematyka
20. mgr inż. Gruszka Andrzej GA przedmioty mechaniczne
21. mgr Haśnik Joanna HJ geografia, etyka
22. dr Iwańska Anna AI język niemiecki
23. mgr inż. Iwański Adam IA przedmioty mechatroniczne
24. mgr Janiszewska Małgorzata JA język niemiecki
25. mgr Jawoszek Magdalena JW język polski
26. mgr Kaczmarczyk Ewa EK język angielski
27. mgr Kasica-Lewandowska Aleksandra AK matematyka
28. ks. Kędzior Piotr PK religia
29. mgr Kiszka Jarosław KI język angielski
30. mgr Kleinert Danuta  DK wiedza o kulturze, rozwój społeczno-zawodowy,
wychowanie do życia w rodzinie
31. mgr Kogut Izabela IK język niemiecki
32. mgr Komoniewska Anna KA geografia, przedsiębiorczość
33. mgr Król Elżbieta KR matematyka
34. mgr Kulik-Ciołka Aleksandra KC wychowanie fizyczne
35. ks. dr Kusz Tomasz TK religia
36. mgr inż. Kuśka Barbara KB przedmioty chemiczne
37. mgr Kwiatoń-Pięta Maria KP język polski
38. mgr inż. Kwiczała Robert RK przedmioty elektroniczne i elektryczne
39. mgr Lis Marek LM przedmioty informatyczne
40. mgr Lorenc Anna LA język polski, rozwój społeczno-zawodowy
41. mgr Łosiewicz Aneta ŁA fizyka
42. mgr Łyczba Marta ŁM przedmioty biologiczne i bhp
43. mgr Mazurek Justyna JM język angielski
44. mgr inż. Mazur-Szozda Magdalena MA przedmioty mechatroniczne
45. mgr Możyłowska-Zając Sylwia MO język niemiecki
46. mgr Okoń Mirosława OM matematyka
47. mgr Ostrowska Katarzyna OK wychowanie fizyczne
48. mgr inż. Padlewska Grażyna GP przedmioty elektryczne, elektroniczne i teleinformatyczne
49. mgr Paszek Przemysław PP religia
50. mgr Pawlik Agnieszka AP język polski
51. mgr inż. Pawłowska Małgorzata PA matematyka, przedmioty teleinformatyczne
52. mgr inż. Piasecki Jacek JP przedmioty informatyczne
53. mgr Pilch Marzena MP fizyka
54. mgr Pinkowski Grzegorz PG wychowanie fizyczne
55. mgr Polak-Opałka Magdalena PM język angielski
56. mgr inż. Pownug Łukasz przedmioty informatyczne i teleinformatyczne
57. mgr inż. Romanek Joanna RJ przedmioty energetyczne i ochrony środowiska
58. mgr Sawicka Edyta ES przedsiębiorczość
59. mgr Schöpp Ludmiła SL przedmioty chemiczne
60. mgr inż. Smyczek Marek MS przedmioty informatyczne
61. mgr Snarska Danuta SD psycholog
62. mgr inż. Sowa Daniel DS przedmioty mechatroniczne i mechaniczne
63. mgr Stachurka Krzysztof SK przedmioty chemiczne i informatyczne
64. mgr Stańko Iwona IS matematyka
65. mgr Stasz Adam ST fizyka
66. mgr Stawowski Bartosz SB wychowanie fizyczne
67. mgr Stawowski Mirosław SM wychowanie fizyczne
68. mgr Suter-Chmielewska Joanna SJ historia i wiedza o społeczeństwie
69. mgr Szwedor Magdalena SZ język niemiecki
70. mgr inż. Szymańska Anna SY matematyka i przedmioty elektroniczne
71. mgr Szynalska Ewa SE język angielski
72. mgr Śladowski Grzegorz przedmioty informatyczne
73. mgr Światłoń Anna ŚA historia i wiedza o społeczeństwie
74. mgr inż. Świerczyński Mariusz ŚM przedmioty teleinformatyczne, elektryczne i energetyczne
75. dr Tomecka Małgorzata TM wychowanie fizyczne
76. mgr Turek Mariusz TU fizyka
77. mgr Turski Zbigniew ZT przedmioty elektroniczne i elektryczne
78. mgr Wandzioch Ewa WE wychowanie fizyczne
79. mgr Zając Anna AZ język polski, wiedza o kulturze
80. mgr inż. Zarzycki Marcin ZM przedmioty elektroniczne
81. mgr Ziewiec Jerzy JZ przedmioty informatyczne
82. mgr Zych Tatiana TZ psycholog 

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy