Rada Pedagogiczna Śl.TZN

 

Dyrekcja i Kierownictwo

DYREKTOR Śl.TZN

mgr Aneta Łosiewicz

WICEDYREKTOR ds. organizacyjnych

mgr inż. Ireneusz Boczek

WICEDYREKTOR ds. wychowawczych

mgr Danuta Kleinert

KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH

mgr inż. Rafał Wileczek

ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

mgr Grzegorz Śladowski

KIEROWNIK SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO "ŚLĄZACZEK"

mgr Paweł Kristof

 

Grono Pedagogiczne

Nazwisko i imię

Skrót

Nauczany przedmiot

mgr inż. Bieganowska Halina

mgr inż. Boczek Ireneusz

HB

BI

przedmioty elektryczne i elektroniczne

przedmioty mechaniczne i mechatroniczne

mgr inż. Bogucki Andrzej

BA

przedmioty elektroniczne

mgr inż. Bogus Stanisław

BS

przedmioty elektryczne

mgr Brzezina Krystian

BR

przedmioty mechaniczne

mgr Burdach Anna

BU

język niemiecki

mgr inż. Czakański Maciej

CZ

przedmioty elektryczne

mgr inż. Czerniejewski Piotr

CP

przedmioty elektryczne

Dobrowolski Leszek

DL

przedmioty mechaniczne

mgr Drabik Grzegorz

GD

edukacja europejska, historia,, historia i społeczeństwo,
historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

mgr inż. Dryszel Arkadiusz

AD

przedmioty mechaniczne

mgr Dudek Ireneusz

ID

przedmioty informatyczne

mgr Dworak Agnieszka

DA

język angielski

mgr Dziedzic-Szymińska Beata

BD

edukacja dla bezpieczeństwa, bibliotekarz

mgr Felka Angelika

FA

język angielski

mgr Gajos Norbert

GN

informatyka, przedmioty informatyczne

mgr inż. Górnik Beata

BG

matematyka

mgr inż. Grabowska Linda

LG

przedmioty energetyczne, elektryczne
i elektroniczne; chemia

mgr Grec Grażyna

GG

matematyka

mgr inż. Gruszka Andrzej

GA

przedmioty mechaniczne

mgr Haśnik Joanna

HJ

geografia

mgr inż. Iwański Adam

IA

przedmioty mechatroniczne

mgr Janiszewska Małgorzata

JA

język niemiecki

mgr Jawoszek Magdalena

JW

język polski

mgr inż. Juraszczyk Karol

KJ

przedmioty mechatroniczne, informatyka

mgr Kaczmarczyk Ewa

EK

język angielski

mgr Kiszka Jarosław

KI

język angielski

mgr Kleinert Danuta 

DK

plastyka, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia
w rodzinie

mgr Komoniewska Anna

KA

geografia

mgr Król Elżbieta

KR

matematyka

mgr Kulik-Ciołka Aleksandra

KC

wychowanie fizyczne

ks. dr Kusz Tomasz

TK

religia

mgr inż. Kuśka Barbara

KB

chemia, przedmioty chemiczne

mgr Kwiatoń-Pięta Maria

KP

język polski

mgr inż. Kwiczała Robert

mgr Adam Lasek

RK

AL

przedmioty elektroniczne i elektryczne

przedmioty chemiczne

mgr Marek Lis

LM

przedmioty informatyczne, informatyka

mgr Lorenc Anna

LA

język polski

mgr Łosiewicz Aneta

ŁA

fizyka

mgr Łyczba Marta 

ŁM

biologia

mgr Mazurek Justyna

JM

język angielski

mgr inż. Mazur-Szozda Magdalena

MA

przedmioty mechatroniczne

mgr Możyłowska-Zając Sylwia

MO

język niemiecki

mgr Ostrowska Katarzyna

OK

wychowanie fizyczne

mgr Pawlik Agnieszka

AP

język polski, bibliotekarz

mgr inż. Pawłowska Małgorzata

PA

matematyka

mgr inż. Piasecki Jacek

JP

przedmioty informatyczne

mgr Pilch Marzena

MP

fizyka

mgr Pinkowski Grzegorz

PG

wychowanie fizyczne

mgr inż. Pownug Łukasz

informatyka, przedmioty informatyczne

mgr inż. Romanek Joanna

RJ

przedmioty ochrony środowiska

mgr Sawicka Edyta

ES

podstawy przedsiębiorczości, bibliotekarz

mgr Schöpp Ludmiła 

LS

chemia, przedmioty chemiczne i ochrony środowiska

mgr Sendor Mariusz

SN

informatyka, przedmioty informatyczne

mgr Sitko Katarzyna

KS

informatyka

mgr Składowska Joanna

JS

chemia, przedmioty chemiczne

mgr Snarska Danuta

SD

psycholog

mgr inż. Sowa Daniel

DS

bhp, przedmioty mechatroniczne i mechaniczne

mgr Stachurka Krzysztof

SK

chemia, przedmioty chemiczne

mgr Stańko Iwona

IS

matematyka

mgr Stasz Adam

ST

fizyka

mgr Stawowski Bartosz

SB

wychowanie fizyczne

mgr Stawowski Mirosław

SM

wychowanie fizyczne

mgr Surowiec Izabela

Sc

psycholog

mgr Suter-Chmielewska Joanna

SJ

historia, historia i społeczeństwo, wiedza
o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

dr Szpikowska-Sroka Barbara

SP

chemia

mgr inż. Szromek Andrzej

AS

informatyka, przedmioty informatyczne

mgr Szwedor Magdalena

SZ

język niemiecki

mgr inż. Szymańska Anna

SY

matematyka, przedmioty elektryczne

mgr Szynalska Ewa

SE

język angielski

mgr Śladowski Grzegorz

przedmioty informatyczne

mgr Światłoń Anna

ŚA

historia, historia i społeczeństwo, wiedza
o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

mgr inż. Świerczyński Mariusz

ŚM

przedmioty teleinformatyczne i elektryczne

dr Tomecka Małgorzata

mgr Turek Mariusz

TM

TU

wychowanie fizyczne

fizyka

mgr Wandzioch Ewa

WE

wychowanie fizyczne

mgr Wieloch Anita

AW

pedagog

mgr inż. Wileczek Rafał

mgr inż. Wołowski Piotr

RW

PW

przedmioty informatyczne i elektroniczne

zajęcia rewalidacyjne, przedmioty zawodowe

mgr Zając Anna

AZ

język polski

mgr Zych Tatiana

TZ

psycholog

mgr Zygmunt Paweł

PZ

religia

  

 

stopka