Rada Pedagogiczna Śl.TZN

 

Dyrekcja i Kierownictwo

DYREKTOR Śl.TZN mgr Aneta Łosiewicz
WICEDYREKTOR ds. organizacyjnych mgr inż. Andrzej Bogucki
WICEDYREKTOR ds. wychowawczych mgr Danuta Kleinert
KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH mgr inż. Ireneusz Boczek
ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH mgr Grzegorz Śladowski
KIEROWNIK SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO "ŚLĄZACZEK" mgr Joanna Haśnik

 

Grono Pedagogiczne

Lp. Nazwisko i imię SKRÓT Nauczany przedmiot
1. mgr inż. Bieganowska Halina HB przedmioty elektryczne i elektroniczne
2. mgr inż. Boczek Ireneusz BI przedmioty mechaniczne i mechatroniczne
3. mgr inż. Bogucki Andrzej BA przedmioty elektroniczne
4. mgr inż. Bogus Stanisław BS przedmioty elektryczne
5. mgr Brzezina Krystian BR przedmioty mechaniczne
6. mgr Burdach Anna BU język niemiecki
7. mgr Chwała Maria CM przedmioty mechaniczne
8. mgr inż. Czakański Maciej CZ przedmioty elektryczne i elektroniczne
9. mgr inż. Czerniejewski Piotr CP przedmioty elektryczne
10. Dobrowolski Leszek DL przedmioty mechaniczne
11. mgr Drabik Grzegorz GD historia i wiedza o społeczeństwie
12. mgr inż. Dryszel Arkadiusz AD przedmioty mechaniczne
13. mgr Dudek Ireneusz ID przedmioty informatyczne
14. mgr Dworak Agnieszka DA język angielski
15. mgr Dziedzic-Szymińska Beata BD edukacja dla bezpieczeństwa
16. mgr Felka Angelika FA język angielski
17. mgr Gajos Norbert GN przedmioty informatyczne
18. mgr inż. Grabowska Linda LG przedmioty energetyczne, elektryczne i elektroniczne
19. mgr Grec Grażyna GG matematyka
20. mgr inż. Gruszka Andrzej GA przedmioty mechaniczne
21. mgr Haśnik Joanna HJ geografia, etyka
22. dr Iwańska Anna AI język niemiecki
23. mgr inż. Iwański Adam IA przedmioty mechatroniczne
24. mgr Janiszewska Małgorzata JA język niemiecki
25. mgr Jawoszek Magdalena JW język polski
26. mgr Kaczmarczyk Ewa EK język angielski
27. mgr Kasica-Lewandowska Aleksandra AK matematyka
28. mgr Kaplyta Kornelia KK wychowanie fizyczne
29. ks. Kędzior Piotr PK religia
30. mgr Kiszka Jarosław KI język angielski
31. mgr Kleinert Danuta  DK wiedza o kulturze, rozwój społeczno-zawodowy,
wychowanie do życia w rodzinie
32. mgr Kogut Izabela IK język niemiecki
33. mgr Komoniewska Anna KA geografia, przedsiębiorczość
34. mgr Król Elżbieta KR matematyka
35. mgr Kulik-Ciołka Aleksandra KC wychowanie fizyczne
36. ks. dr Kusz Tomasz TK religia
37. mgr inż. Kuśka Barbara KB przedmioty chemiczne
38. mgr Kwiatoń-Pięta Maria KP język polski
39. mgr inż. Kwiczała Robert RK przedmioty elektroniczne i elektryczne
40. mgr Lis Marek LM przedmioty informatyczne
41. mgr Lorenc Anna LA język polski, rozwój społeczno-zawodowy
42. mgr Łosiewicz Aneta ŁA fizyka
43. mgr Łyczba Marta ŁM przedmioty biologiczne i bhp
44. mgr Mazurek Justyna JM język angielski
45. mgr inż. Mazur-Szozda Magdalena MA przedmioty mechatroniczne
46. mgr Możyłowska-Zając Sylwia MO język niemiecki
47. mgr Okoń Mirosława OM matematyka
48. mgr Ostrowska Katarzyna OK wychowanie fizyczne
49. mgr inż. Padlewska Grażyna GP przedmioty elektryczne, elektroniczne i teleinformatyczne
50. mgr Paszek Przemysław PP religia
51. mgr Pawlik Agnieszka AP język polski
52. mgr inż. Pawłowska Małgorzata PA matematyka, przedmioty teleinformatyczne
53. mgr inż. Piasecki Jacek JP przedmioty informatyczne
54. mgr Pilch Marzena MP fizyka
55. mgr Pinkowski Grzegorz PG wychowanie fizyczne
56. mgr Polak-Opałka Magdalena PM język angielski
57. mgr inż. Pownug Łukasz przedmioty informatyczne i teleinformatyczne
58. mgr inż. Romanek Joanna RJ przedmioty energetyczne i ochrony środowiska
59. mgr Sawicka Edyta ES przedsiębiorczość
60. mgr Schöpp Ludmiła SL przedmioty chemiczne
61. mgr inż. Smyczek Marek MS przedmioty informatyczne
62. mgr Snarska Danuta SD psycholog
63. mgr inż. Sowa Daniel DS przedmioty mechatroniczne i mechaniczne
64. mgr Stachurka Krzysztof SK przedmioty chemiczne i informatyczne
65. mgr Stańko Iwona IS matematyka
66. mgr Stasz Adam ST fizyka
67. mgr Stawowski Bartosz SB wychowanie fizyczne
68. mgr Stawowski Mirosław SM wychowanie fizyczne
69. mgr Suter-Chmielewska Joanna SJ historia i wiedza o społeczeństwie
70. mgr Szwedor Magdalena SZ język niemiecki
71. mgr inż. Szymańska Anna SY matematyka i przedmioty elektroniczne
72. mgr Szynalska Ewa SE język angielski
73. mgr Śladowski Grzegorz przedmioty informatyczne
74. mgr Światłoń Anna ŚA historia i wiedza o społeczeństwie
75. mgr inż. Świerczyński Mariusz ŚM przedmioty teleinformatyczne, elektryczne i energetyczne
76. dr Tomecka Małgorzata TM wychowanie fizyczne
77. mgr Turek Mariusz TU fizyka
78. mgr Turski Zbigniew ZT przedmioty elektroniczne i elektryczne
79. mgr Wandzioch Ewa WE wychowanie fizyczne
80. mgr Wójcik Szymon SW wychowanie fizyczne
81. mgr Zając Anna AZ język polski, wiedza o kulturze
82. mgr inż. Zarzycki Marcin ZM przedmioty elektroniczne
83. mgr Ziewiec Jerzy JZ przedmioty informatyczne
84. mgr Zych Tatiana TZ psycholog 
stopka