Informacja o sposobach zapewnienia dostępności

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

Informacja o sposobach zapewnienia dostępności, w tym o zapewnieniu dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami

 1. Przy wejściu na teren Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych (Śl.TZN) znajduje się drogowskaz prezentujący kierunki, w które należy się kierować, aby dotrzeć do budynku głównego szkoły, warsztatów szkolnych oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek”.
 2. Budynek główny:
  1. przy wejściu znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz pochylnia dla osób korzystających z wózków inwalidzkich,
  2. przy wejściu znajduje się portiernia, której pracownik udziela informacji na temat lokalizacji poszczególnych pomieszczeń,
  3. dostępny jest pokój „cichej obsługi” – załatwianie spraw w tym pokoju odbywa się na prośbę osoby zainteresowanej,
  4. w budynku na każdej kondygnacji znajduje się korytarz, kondygnacje połączone są klatkami schodowymi wyposażonymi w poręcz.
 3. Budynek warsztatów szkolnych:
  1. przy wejściu znajduje się portiernia, której pracownik udziela informacji na temat lokalizacji poszczególnych pomieszczeń,
  2. kondygnacje budynku połączone są klatkami schodowymi wyposażonymi w poręcz.
 4. Budynek SSM „Ślązaczek”:
  1. przy wejściu znajduje się recepcja, której pracownik załatwia sprawy związane z zakwaterowaniem oraz udziela informacji na temat lokalizacji poszczególnych pomieszczeń,
  2. dostępny jest pokój „cichej obsługi” – załatwianie spraw w tym pokoju odbywa się na prośbę osoby zainteresowanej.
  3. w budynku na każdej kondygnacji znajduje się korytarz, kondygnacje połączone są klatką schodową wyposażona w poręcz.
 5. O miejscu i czasie dostępności poszczególnych pracowników informacji udziela pracownik sekretariatu (pokój nr 6 w budynku głównym szkoły) bądź pracownicy portierni.
 6. Wszystkim interesantom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, przed wizytą w szkole zaleca się wcześniejsze umówienie terminu i miejsca spotkania z wybranym pracownikiem szkoły.
 7. Do wszystkich budynków i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Wiele informacji związanych z funkcjonowaniem Śl.TZN znajduje się na stronie internetowej sltzn.katowice.pl
 9. W przypadku problemu z dostępnością można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Postaramy się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 10. W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Czakański, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 351 19 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
stopka