KOMUNIKAT DYREKCJI Śl.TZN

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493)

informujemy, że wytyczne dotyczące nauczania zdalnego zostaną przekazane uczniom
i rodzicom przez wychowawców klas w formie elektronicznej przy pomocy dotychczas wykorzystywanych kanałów informacji.

 

Apelujemy o rozważne i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu.

 

Ponadto informujemy o odwołaniu posiedzeń Rady Rodziców oraz odwołaniu spotkania dla emerytowanych pracowników Śl.TZN w dniu 31 marca 2020 roku.

 

 

Dyrekcja Śl.TZN w Katowicach

stopka