KONKURSY 2022/23

Olimpiada "Zwolnieni z Teorii"

Dyplom Dyplom

Konkurs multimedialny "Wojciech Korfanty - człowiek, który przywrócił Górny Śląsk Polsce"

Dyplom Dyplom Dyplom

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej Więźniarek KL Ravensbck” – finał

W dniu 26.04.2023r. w MCK Ruda Śląska odbył się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej Więźniarek KL Ravensbck”. W konkursie wzięła udział nasza uczennica z klasy 4D Marta Bekierz. Prezentacja prozy w jej wykonaniu została doceniona przez jury konkursu i spośród 28 recytacji z całej Polski zajęła II miejsce.

Ogromne gratulacje! Nawet w szkole technicznej mamy perełki z innych dziedzin, np. recytacja, śpiew, fotografia, rysunek, sport, gry logiczne i strategiczne i wiele innych. Cała społeczność uczniowska „Śląskich” to duma naszej szkoły.

Dyplom

Foto Foto Foto Foto Foto

Podziękowanie

Dyplom

 

XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego

Dyplom

IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück"

Gratulacje za udział w półfinale konkursu dla uczennic: Marta Bekierz, Bożena Borowska, Malwina Jarosz i Gabriela Trutwin.

Dyplom Dyplom Dyplom Dyplom

 

Podziękowania dla opiekunów: ks. Tomasza Kusza i Pana Pawła Zygmunta 

Dyplom Dyplom

 

STYPENDYŚCI Z 1 D

Dawid Biegański, Szymon Chomentowski, Hanna Dolecka, Kamil Gała, Michał Siegień i Wojciech Szczepański – uczniowie klasy 1 D otrzymali stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VII edycja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego. Stypendium zostaje przyznane uczniom szkół ponadpodstawowych, szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczących się na terenie województwa śląskiego. Stypendystom gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy kolejnych!

 

XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego

27 lutego 2023 r. odbyły się Eliminacje Regionalne XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu były słowa Wojciecha Korfantego: Nie zdajemy sobie sprawy z naszej wielkości, lecz także z naszej odpowiedzialności.

Naszą Szkołę godnie reprezentowały dwie uczennice klas trzecich – Wiktoria Kieruzel z 3C oraz Bożena Borowska z 3D.

Wiktoria Kieruzel zdobyła 1 miejsce w eliminacjach i awansowała do finału, który odbył się 10 marca 2023 r. w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Dyplom Dyplom

Opiekunka: Pani Anna Lorenc

Foto Foto Foto

 

Konkurs Fotograficzny „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, Swoją Dzielnicę”

Nasz uczeń Artur Heidenreich zajął II miejsce w XI Edycj Konkursu Fotograficznego „Poznaj Górny Śląsk, Katowice, Swoją Dzielnicę”, zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 7 im. St. Mastalerza w Katowicach pod patronatem honorowym Europosła Jana Olbrychta.

Praca konkursowa została umieszczona w kalendarzu „Wpływ Unii Europejskiej na rozwój Górnego Śląska"

Gratulujemy.

Dyplom

 

XXX Olimpiada Informatyczna

Dyplom Dyplom

 

Mistrzostwa Szaradziarskie

Gratulujemy uczniom, którzy odnieśli sukces w IX edycji ogólnopolskiej olimpiady MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE – ZADANIA LOGICZNE, organizowanej przez Olimp School.

Dziękujemy Paniom matematyk za przygotowanie; koordynatorem była Pani Małgorzata Pawłowska.

 

Dyplomy uczniów

  Dyplomy Dyplomy Dyplomy Dyplomy Dyplomy Dyplomy Dyplomy

 

Podziękowania dla nauczycieli 

Gratulacje

 

 

Osobowość Roku 2022 - nominacje

Dyplom Dyplom

 

 

Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach II etapu Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Olimpiada odbyła się w Bielsku-Białej w dniu 04.01.2023 roku.

Na zdjęciach Adam Piper i Piotr Łopatkiewicz z klasy 3D.

Opiekunem uczniów jest Pani Joanna Haśnik

Gratulacje!

Foto Foto

 

XII Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny pod honorowym patronatem Rady Języka Polskiego PAN

LogoDwa zespoły naszych uczniów: Kornelia Kot i Konrad Poremski z klasy 4G oraz Bartosz Bagiński z 4d i Franciszek Bartke z 3D uczestniczyły w XII Wszechstronnym Konkursie Konesera Polszczyzny w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Konkurs był dwuetapowy. I etap, obejmujący dyktando i test językowy, odbył się 29 listopada 2022; uczestnicy pisali prace indywidualnie na „wspólne konto” (wyniki były sumowane dla zespołu). II etap, do którego jury zakwalifikowało 6 najlepszych duetów z województwa śląskiego, miał miejsce 13 grudnia br.

Udział uczniów Śl.TZN zwieńczony został ogromnym sukcesem: najpierw dostaniem się obydwu zespołów do II etapu, a w finale (gry i zabawy językowe – wspólna rywalizacja drużyny) – zdobyciem 3. miejsca przez wspaniałych koneserów polszczyzny: Kornelię Kot i Konrada Poremskiego. Drugi zespół Śl.TZN uzyskał wyróżnienie, a Frankowi Bartke jury pogratulowało mistrzostwa w ortografii.

Wielkie brawa!

Dyplom
Foto Foto Foto

Foto Foto Foto Foto Foto

Laureat Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

W dniu 9 grudnia 2022 roku odbył się Finał XII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku.

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs wiedzy w zakresie czterech dziedzin: historii, geografii, literatury i dialektu śląskiego, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Organizatorami olimpiady są: Związek Górnośląski i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej.

Uczniem reprezentującym Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe był Kamil Wojciechowski z 4G, a opiekunem Grzegorz Drabik

Kamil Wojciechowski został laureatem, zajmując II miejsce w tej prestiżowej olimpiadzie.

Gratulujemy!

Dyplom Dyplom

Tematem przewodnim XII edycji było hasło „Górny Śląsk w latach 1922-1939. Zagadnienia historyczne, przyrodnicze, kulturowe i społeczne”.

Zmagania 24 uczestników odbyły się w trybie online.

Konkurs otworzył prof. Ryszard Kaczmarek, zastępca dyrektora Biblioteki Śląskiej do spraw Instytutu Badań Regionalnych, następnie Komitet Główny pod przewodnictwem dr. hab. Adama Hibszera przeprowadził test.

Wszyscy uczniowie zostali dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu, podczas którego mogli zaprezentować tezy swojej pracy.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jurorzy wyłonili dziewiętnastu laureatów i pięciu finalistów.

Największe uznanie zdobyli:

I miejsce – Stanisław J. Kondera, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej, opiekunka Anna Morajko-Fornal,
II miejsce – Kamil Wojciechowski, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, opiekun Grzegorz Drabik,
III miejsce – Jakub Sroka, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej, opiekunka Anna Morajko-Fornal.

Laureaci spełniający wymagania wiekowe mogli wybrać indeks na wydziałach Uniwersytetów: Jagiellońskiego i Śląskiego. Ponadto przyznano im nagrody rzeczowe ufundowane przez: Urząd Marszałkowski, Bibliotekę Śląską, Związek Górnośląski.

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc wycieczkę do Warszawy ufundowała senatorka Halina Bieda, a dla laureata pierwszego miejsca wyjazd do Brukseli ufundowała europosłanka Jadwiga Wiśniewska.

 

 

Konkurs „Świąteczna Skarpeta”

Mamy przyjemność ogłosić wyniki konkursu na „Świąteczną Skarpetę”!

Zwycięzcy to: Klasa 4c, Klasa 4g, Klasa 4C, Klasa 3C, Klasa 2BK, Klasa 1D

Zwycięskie klasy otrzymają słodki upominek.

Wszystkim klasom, które wzięły udział, bardzo dziękujemy. Zostaną Wam przyznane dodatkowe punkty w konkursie „Superklasa”.

Wszystkie skarpety zostały już rozwieszone w szkole i dodają jej świątecznego klimatu.

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski z Paniami opiekunkami.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

 

Szkolny Konkurs Recytatorski „Miej serce i patrzaj w serce!”

Poezja romantyczna oraz kontynuacje i nawiązania w późniejszych epokach literackich

7 grudnia 2022 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, którego celem było kształtowanie postaw ukierunkowanych na piękno, dobro
i prawdę, rozpowszechnianie kanonu oraz kultury żywego słowa. Konkurs był zwieńczeniem „Roku romantyzmu polskiego” i związanych
z nim akcji podjętych przez polonistki (sesja popularnonaukowa „Ballady i romanse” Mickiewicza jako inspiracja dla twórców kolejnych epok oraz konkurs „Życie i twórczość wielkich romantyków”). 

Uczestnicy wybrali do prezentacji jeden wiersz romantyczny lub tekst z późniejszej epoki literackiej, w którym widoczne są inspiracje romantyzmem:

Zuzanna Maciaszek – Staśkiewicz 1C – Julian Tuwim, „Wspomnienie”
Bożena Borowska 3D – Cyprian Kamil Norwid, „Ciemność”
Wiktoria Kieruzel 3C – Adam Mickiewicz, „Rozmowa”
Szymon Mrozik 4BK – Adam Mickiewicz, „Do M***”
Anastasiia Hryhorieva 1D – Juliusz Słowacki, „Hymn (Smutno mi, Boże)”
Magdalena  Łatak 2CFN– Adam Mickiewicz, „Gdy tu mój trup…”

Wyniki konkursu

Jury konkursu w składzie: Panie wicedyrektor Danuta Kleinert, Maria Kwiatoń-Pięta, Anna Lorenc, Anna Zając wyłoniło zwycięzców:

  1. miejsce – Wiktoria Kieruzel 3C
  2. miejsce – Bożena Borowska 3D
  3. miejsce – Szymon Mrozik 4BK

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!!!

Organizatorki: Maria Kwiatoń- Pięta, Anna Lorenc, Anna Zając

Foto Foto Foto Foto Foto

 

Szkolny konkurs matematyczny „Bryła jako bombka choinkowa”

W dniach 24 listopada do 5 grudnia 2022 roku odbył się konkurs „Bryła jako bombka choinkowa”.

Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań i aktywizacja uczniów, popularyzacja matematyki wśród uczniów, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, dokładności i planowania pracy oraz promowanie osiągnięć indywidualnych uczniów. 

Koordynatorami tego przedsięwzięcia były Panie Grażyna Grec i Małgorzata Pawłowska. 

Każdy uczestnik wykonał zaprojektowaną przez siebie ozdobę świąteczną z geometrycznych brył. Technika i wielkość pracy była dowolna.

Wyróżnienie w konkursie otrzymali uczniowie:

1C – Majka Walosczyk, 2BK – Alan Fieroch, 2D – Miłosz Miksa, 2G – Michał Kania i Maksymilian Okoń, 3C – Julia Sikora, 3D  - Paweł Kowalczyk, 3J – Tomasz Gąsiorowski, 3M – Adam Dobek, 4bk – Jakub Kempny i Igor Tokarski, 4EF – Filip Łopatka.

Kartka Kartka Kartka Kartka

 

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

2 grudnia 2022 r. w CKZiU nr 1 w Gliwicach odbył się finał okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, w którym wzięło udział ponad 120 uczestników, a wśród nich nasz uczeń Bartosz Holeczek. Zadanie polegało na rozwiązaniu testu wiedzy i wykonaniu zadania praktycznego. Wszystkie osoby, które uzyskają więcej niż 80% awansują do etapu centralnego w Szczecinie, czekamy na wyniki i trzymamy kciuki za Bartka!

Foto

 

Olimpiada ZUS

Logo

Dnia 22 listopada 2022 r. w naszej szkole odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, edycja 2022/2023 „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

W Olimpiadzie wzięło udział 33 uczniów z klas: 1D, 2CFN, 3BK, 3D, 3J, 4BK, 4bk

Laureaci (I, II i III miejsce) oraz finaliści Olimpiady otrzymają indeksy na kierunki studiów (wg wykazu), które są związane z tematyką Olimpiady lub dodatkowe punkty w rekrutacji. Dodatkowo laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie jak laptopy, tablety, czytniki e-booków.

Organizacja: Pani Edyta Sawicka

Foto Foto

 

Zaszczytny tytuł

Dyplom

 

Konkurs ortograficzny 

Logo24 października 2022 r. miał miejsce doroczny Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł
„Mistrza Ortografii Śl.TZN”. Wzięło w nim udział 34 uczniów.

Wyniki dyktanda konkursowego – notabene bardzo trudnego – przedstawiają się następująco:

I miejsce: Bartosz Bagiński z klasy 4d

 

II miejsce: Jakub Więcek, 4d
III miejsce ex aequo: Anna Bacik, 3C, oraz Dominik Bajerski, 1C

Gratulujemy zwycięzcom oraz uczestnikom!

Organizatorka: Pani Anna Lorenc

 

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Właśnie wystartowała 21. edycja Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej (SIGG)

Logo

Projekt organizowany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych i Fundację GPW, partnerem projektu jest Fundacja Warszawskiego Instytutu Bankowości.

SIGG to kilkuetapowa internetowa gra inwestycyjna, w której uczestniczą zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski pod opieką nauczyciela.
Celem projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe. Łączna pula nagród wynosi ponad 100 000 zł!!!
5 najlepszych klas otrzyma zaproszenie do siedziby GPW (przyjazd zostanie dofinansowany).
Rejestracja zespołów potrwa do 2 listopada 2022 r.
Wszystkich chętnych zapraszam !!!
Edyta Sawicka

Plakat Plakat

Szkolny Konkurs "Dla Nauczyciela"

 

Szkolny Konkurs „Dla Nauczyciela” rozstrzygnięty!!!

Wyróżnienia w konkursie na wiersz – miniaturę poetycką dedykowaną Nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane w dwóch kategoriach: w języku polskim oraz w języku angielskim.

Wyróżnienie za wiersz w języku polskim – Malwina Jarosz z klasy 3D i Zuzanna Maciaszek-Staśkiewicz  z klasy 1C
Wyróżnienie za wiersz w języku angielskim – Mateusz Sment z klasy 4D i Marcin Anderko z klasy 4D

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom oraz wszystkim uczestnikom konkursu kreatywności oraz talentu poetyckiego i dziękujemy za zaangażowanie!

Organizatorki konkursu:
Justyna Mazurek i Anna Lorenc

 

WYRÓŻNIONE WIERSZE: 

„Do profesor Grec”

Niegdyś funkcje, bryły to magia czarna była.
Test, odpowiedź przy tablicy to największy wróg.
 Lecz profesor Grec z nas mądrość wydobyła,
Wiedzy naszej klasy podwyższyła próg.
W sali 23 jak w domu się czujemy,
Więc za wszystkie wspólne lekcje serdecznie dziękujemy!

Malwina Jarosz 3D

 

„Ktoś”

Jest taki Ktoś, kto nas docenia,
I nam pomaga wychodzić z cienia.
Ten Ktoś jest Kimś, tak bardzo ważnym,
Często wesołym, lecz też poważnym.
Tym Kimś są wszyscy nauczyciele,
I swoim sercem z nimi się dzielę.
I podziękować im bardzo bym chciała,
Bo bez nich niewiele bym w życiu umiała.

Zuzanna Maciaszek - Staśkiewicz 1C

 

„The Light Blue Comet

Our badges are red,
Your Hyundai is light blue.
Oh, Mr Pownug, how we adore you!
You teach us programming,
And how to use ‘Paint’
But most importandly – how to behave.
Your smile makes crowds droop.
We wish you to stay healthy and good. 

Mateusz Sment 4D

 

“Player” 

Bartosz Stawowski - his name could tell more than thousand words,
You are never bored when he walks through the door.
He plays basketball and makes me work harder,
He has our love and has beard like James Harden.
Sharpshooters and dunkers - remember this quote
But first of all, he is the best teacher, the GOAT (greatest of all times)

Marcin Anderko 4D

 

 

Plakat

stopka