Współpraca z Norwegią

W latach 1992 – 2009 Śl.TZN prowadziły współpracę ze szkołą z Kongsvinger (Tekniske Fagskole, po reorganizacji Senrtum Skole). Głównym koordynatorem była Pani Barbara Żmudzińska, współorganizatorami Panie anglistki: Sabina Cichoń, Angelika Lisiecka, Ewa Szynalska, Agnieszka Świerdza.

Współpraca z Norwegią

Wyjazdy w ramach wymiany uczniów pod opieką nauczycieli zainicjowane zostały przez Pana Mariusza Synak-Migalskiego, Polaka mieszkającego na stałe w Norwegii, nauczyciela w Kongsvinger. Językiem roboczym współpracy był język angielski, dlatego warunkiem udziału w wymianie było posiadanie stosownych kompetencji komunikacyjnych. Kilkunastoosobowe grupy spotykały się co roku wiosną lub zamiennie jesienią.

Współpraca z Norwegią

Pobyt trwał tydzień i obejmował zajęcia integracyjne i dydaktyczne w szkołach, spotkania z rówieśnikami, zorganizowane zwiedzanie ciekawych miejsc, zabytków kultury, wyjścia do teatru, kina, filharmonii, muzeum. Uczniowie polscy i norwescy gościli wzajemnie w swoich rodzinach.

W Polsce Norwegowie poza Katowicami najchętniej bywali w Krakowie, Oświęcimiu (Muzeum Martyrologii), Pszczynie, niejednokrotnie w Częstochowie i w Zakopanem. Dla uczniów Śląskich wielką atrakcją było zwiedzanie Oslo i parku z rzeźbami Gustava Vigelanda, Elverum, jak również samego Kongsvinger. Wizyty wzbogacały uczestników poznawaniem nawzajem zarówno kultury, obyczajów i tradycji, jak i codziennego życia. W wielu przypadkach kontakty polsko-norweskie zaowocowały przyjaźniami trwającymi do dzisiaj.

 Współpraca z Norwegią Współpraca z Norwegią

stopka