Projekt SOS

Katowice Dla OdmianyMiasto Katowice
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
SOS Szkolenia Otwartych Szans

 

PROJEKT „SOS” – OFERTA
Przeprowadzenie egzaminu Kursu obsługi maszyn CNC dla uczniów 

logo

Dyrekcja Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach ogłasza zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie dla Uczestników Projektu „SOS Szkolenia Otwartych Szans” usługi w zakresie egzaminu na zakończenie prowadzonego w ramach ww. projektu szkolenia/kursu zawodowego  pod nazwą Kurs obsługi maszyn CNC dla uczniów. Przedmiotem kursu jest obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, a jego celem nabycie/podniesienie przez uczestnika projektu kwalifikacji zawodowych potrzebnych do podjęcia pracy jako operator maszyn CNC (czas trwania kursu 90 godzin, obejmujących zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Miejsce i sposób składania ofert: w formie pisemnej w Śl.TZN lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin: do 14.11.2018r. do godz.10.00
Harmonogram realizacji zamówienia: 03 – 07.12.2018r.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: JAROSŁAW KISZKA, tel. 531779966 

Warunki zamówienia

 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
ogłaszają nabór kandydatów na szkolenia i staże organizowane w ramach projektu
SOS Szkolenia Otwartych Szans

Pliki do pobrania:

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Regulamin Rekrutacji


Wypełnione formularze składać można w Sekretariacie Dyrektora Szkoły (p.12)
w terminie do 25.11.2016r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 546 563,68 PLN

Projekt SOS 

 

Celem PROJEKTU SOS SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS

jest zwiększenie w okresie od 1.09.2016r. do 28.09.2018r. zdolności do zatrudnienia wśród 84 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach (Technikum Nr 17) poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacje, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu oraz adaptację pomieszczenia do potrzeb pracowni rysunku technicznego odręcznego i komputerowego.

Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie: Pan Jarosław Kiszka, Pan Daniel Sowa, Pan Marcin Zarzycki rozpatrzyła aplikacje uczniów Śl.TZN do Projektu „SOS”.
Lista zakwalifikowanych osób dostępna w Szkole.
12.12.2016 roku odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczniów, którzy biorą udział w Projekcie „SOS Szkolenia  Otwartych Szans”.

 

SOS SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS  – realizacja projektu w roku szkolnym 2016/2017 

W okresie od stycznia do marca 2017r. przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe oraz wykonano zadania związane z:

  • doradztwem zawodowym dla uczniów ,
  • szkoleniem SEP dla uczniów (40% realizacji) i nauczycieli (100% realizacji)
  • zakupem urządzenia wielofunkcyjnego.

Do końca maja zrealizowano 20 godzin zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego. W zajęciach wzięło udział 60 uczestników podzielonych na 5 grup. W każdej grupie odbyły się 4 godziny zajęć warsztatowych. Następnie przeprowadzono zajęcia indywidualne
z każdym uczestnikiem wg przygotowanego harmonogramu.

Szkolenia SEP zakończyły się egzaminem i uzyskaniem uprawnień.

Zakupiono 17 zestawów komputerowych do przeprowadzenia szkolenia AutoCAD 2D, AutoCAD 3D oraz Inventor, które jest realizowane
w ramach projektu od 9 czerwca 2017r.; zakupiono projektor i ekran projekcyjny do pracowni komputerowej, w której przeprowadza się szkolenie AutoCAD i Inventor. Dokonano wyboru oferty w postępowaniu „Kursy AutoCAD dla uczniów oraz Kursy AutoCAD dla nauczycieli”. Odbyło się spotkanie organizacyjne z firmą, która prowadzi szkolenie, na którym ustalono: szczegółowy harmonogram szkolenia dla pierwszej 12-osobowej grupy uczniów oraz wstępny harmonogram dla pozostałych grup uczniów oraz grupy nauczycieli, rodzaje przeprowadzanych egzaminów po zakończeniu szkolenia oraz ich wstępny harmonogram dla wszystkich uczestników szkolenia, dokumentację szkoleniową (m.in. dzienniki zajęć, listę obecności, certyfikaty), zasady komunikacji i współpracy.

Nawiązano współpracę z firmami, które przyjmą uczestników projektu na 4-tygodniowy staż w okresie lipiec-sierpień 2017r. Trwają procedury związane z załatwieniem formalności związanych z przyjęciem 23 uczestników na staż w zakładach pracy.

Informacja o SOS Szkolny koordynator projektu
Projekt SOS Projekt SOS

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS
Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS

Kurs SEP

Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS

 

 

SOS – WYCIECZKA 

W styczniu 2018 r. odbyła się wycieczka grupy SOS na Politechnikę Śląską w Katowicach.
Opiekunem wycieczki była Pani Ewa Szynalska.

Początkowym etapem było spotkanie w głównej auli Politechniki Śląskiej w Katowicach z Panem Prodziekanem. Przedstawiono prezentację o możliwych kierunkach kształcenia. Następnie uczestnicy udali się do laboratorium, gdzie doktoranci zaprezentowali efektowne wybuchy. Na Wydziale Informatyki Przemysłowej była okazja sprawdzić działanie skanera 3D stosowanego obecnie w kryminalistyce. Duże wrażenie zrobiła na grupie jego dokładność skanowania otoczenia oraz zasięg. Na Wydziale Inżynierii Materiałowej zaprezentowano uczniom nowoczesne rozwiązania stosowane w lotnictwie, silniki samolotów wojskowych oraz całe laboratoria badawcze. Grupa odwiedziła również spawalnię z symulatorami spawania w rozszerzonej rzeczywistości oraz sale z robotami i dronami, w której znajdował się manipulator przemysłowy.

SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka SOS - wycieczka

 

Wycieczka SOS 

Projekt SOS

 

24 stycznia 2018 grupa uczniów z klas 3n, 3g, 3i, 4g wraz z opiekunem Panią Lindą Grabowską - w ramach realizacji projektu SOS - odbyła zajęcia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach. 

 

  Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS Projekt SOS

stopka