ZADANIA w projekcie

 Logo

Sos_2 Szkolenia otwartych szans – realizacja projektu w roku szkolnym 2019/2020

W okresie od września 2019 r. do czerwca 2020r. wykonano zadania związane z:

 1. kursem Inventor dla nauczycieli,
 2. kursem operator maszyn skrawających (CNC i konwencjonalne) z egzaminem,
 3. doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów,
 4. kursem PLC dla uczniów,
 5. kursem PLC dla nauczycieli,
 6. kursem SEP dla uczniów,
 7. stażem zawodowym u pracodawcy.
 8. dostosowaniem pomieszczenia i wyposażeniem pracowni komunikacji w języku obcym,
 9. zakupem sterowników PLC,
 1. We wrześniu i październiku 2019r. zrealizowano 30h kursu Inventor dla nauczycieli. Kurs został zorganizowany dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych i zakończył się egzaminem wewnętrznym.
 2. Zrealizowano kurs operator maszyn skrawających (konwencjonalnych i CNC) dla 2 grup po 8 uczestników. 38h kursu operator maszyn skrawających konwencjonalnych oraz 80h kursu maszyn skrawających CNC dla każdej z grup. Kursy zostały zakończone egzaminami zewnętrznymi.
 3. Do końca kwietnia 2020r. zrealizowano po 9h zajęć grupowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla grupy 3 i 4 oraz 19h zajęć indywidualnych. Zajęcia dla grupy 1 i 2 zrealizowano w wymiarze po 2h dla każdej z grup. Kontynuacja zadania dla grupy 1 i 2 nastąpi w roku szkolnym 2020/2021.
 4. Zrealizowano 35h kursu podstawowego i 35h kursu zaawansowanego PLC dla 24 uczniów. Grupy liczyły po 8 uczestników. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, jedna z grup zrealizowała kurs zaawansowany zdalnie.
 5. Zrealizowano 35h kursu podstawowego i 35h kursu zaawansowanego PLC dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Kurs został zorganizowany dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną 17h kursu zaawansowanego oraz kurs diagnostyka sterowników PLC zostało zrealizowane zdalnie. Kurs komunikacji sterowników PLC zaplanowano na rok szkolny 2020/2021.
 6. W maju 2020r. zrealizowano zdalnie 30h kursu SEP dla 20 uczestników projektu. Kurs zakończył się egzaminem zewnętrznym oraz uzyskaniem uprawnień G1 do 1kV.
 7. Nawiązano współpracę z firmami, które przyjmą uczestników projektu na 4-tygodniowy staż w okresie lipiec-sierpień 2020r. W stażu uczniowskim wzięło udział 8 uczestników projektu.
 8. Dostosowano i wyposażono pracownię komunikacji w języku obcym w specjalistyczny sprzęt.
 9. Zakupiono 8 kompletów sterowników PLC.

 

Nawiązano współpracę z Politechniką Śląską w celu zrealizowania zajęć laboratoryjnych.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną zajęcia zostały przełożone na rok szkolny 2020/2021.

Kurs operator maszyn skrawających CNC
Foto Foto Foto Foto Foto Foto
 
Kurs PLC dla nauczycieli
Foto Foto Foto
Staże u pracodawców

  Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

SOS_2 SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS – REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku wykonano zadania związane z:

 1. doradztwem zawodowym dla uczniów,
 2. kursem SEP dla uczniów,
 3. kursem AutoCAD podstawowym oraz Inventor podstawowym dla uczniów,
 4. kursem AutoCAD + Inventor dla nauczycieli,
 5. kursem operator maszyn skrawających (CNC i konwencjonalne) z egzaminem,
 6. stażami zawodowymi u pracodawców.

Do końca czerwca 2019r. zrealizowano 8 godzin zajęć grupowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego po 2 godziny dla każdej z grup. W zajęciach wzięło udział 48 uczestników podzielonych na 4 grupy po 12 osób. Kontynuacja zadania nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

W maju 2019r. odbył się kurs SEP dla 20 uczestników projektu i zakończył się egzaminem oraz uzyskaniem uprawnień G1 do 1kV.

W maju i czerwcu 2019r. odbył się kurs AutoCAD podstawowy dla uczniów w wymiarze 30 godzin. Kurs został zorganizowany dla 3 grup po 12 uczestników i zakończył się egzaminem. Kurs Inventor podstawowy dla uczniów zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020.

W czerwcu 2019r. odbył się kurs AutoCAD dla nauczycieli. Kurs został zorganizowany dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych i zakończył się egzaminem wewnętrznym. Kurs Inventor dla nauczycieli zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020.

W maju oraz czerwcu 2019r. przeprowadzony został kurs operator maszyn skrawających konwencjonalnych dla 2 grup po 8 uczestników. Do końca czerwca przeprowadzono 16 godzin zajęć dla każdej z grup. Kontynuacja kursu, egzamin oraz kurs CNC nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

Nawiązano współpracę z firmami, które przyjmą uczestników projektu na 4-tygodniowy staż w okresie lipiec-sierpień 2019r. Trwają procedury związane z dopełnieniem formalności związanych z przyjęciem 16 uczestników na staż w zakładach pracy.

STAŻE ZAWODOWE u pracodawców

Foto Foto Foto Foto

KURS SEP dla uczniów

Foto  Foto  Foto  Foto

 

KURS AutoCAD dla nauczycieli

Foto  Foto  Foto  Foto 

KURS AutoCAD dla uczniów

Foto Foto Foto

 

KURS operatora maszyn skrawających konwencjonalnych

Foto Foto Foto Foto Foto Foto

stopka