ZADANIA w projekcie

 Logo

SOS_2 SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS – REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku wykonano zadania związane z:

  1. doradztwem zawodowym dla uczniów,
  2. kursem SEP dla uczniów,
  3. kursem AutoCAD podstawowym oraz Inventor podstawowym dla uczniów,
  4. kursem AutoCAD + Inventor dla nauczycieli,
  5. kursem operator maszyn skrawających (CNC i konwencjonalne) z egzaminem,
  6. stażami zawodowymi u pracodawców.

Do końca czerwca 2019r. zrealizowano 8 godzin zajęć grupowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego po 2 godziny dla każdej z grup. W zajęciach wzięło udział 48 uczestników podzielonych na 4 grupy po 12 osób. Kontynuacja zadania nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

W maju 2019r. odbył się kurs SEP dla 20 uczestników projektu i zakończył się egzaminem oraz uzyskaniem uprawnień G1 do 1kV.

W maju i czerwcu 2019r. odbył się kurs AutoCAD podstawowy dla uczniów w wymiarze 30 godzin. Kurs został zorganizowany dla 3 grup po 12 uczestników i zakończył się egzaminem. Kurs Inventor podstawowy dla uczniów zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020.

W czerwcu 2019r. odbył się kurs AutoCAD dla nauczycieli. Kurs został zorganizowany dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych i zakończył się egzaminem wewnętrznym. Kurs Inventor dla nauczycieli zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020.

W maju oraz czerwcu 2019r. przeprowadzony został kurs operator maszyn skrawających konwencjonalnych dla 2 grup po 8 uczestników. Do końca czerwca przeprowadzono 16 godzin zajęć dla każdej z grup. Kontynuacja kursu, egzamin oraz kurs CNC nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.

Nawiązano współpracę z firmami, które przyjmą uczestników projektu na 4-tygodniowy staż w okresie lipiec-sierpień 2019r. Trwają procedury związane z dopełnieniem formalności związanych z przyjęciem 16 uczestników na staż w zakładach pracy.

STAŻE ZAWODOWE u pracodawców

Foto Foto Foto Foto

KURS SEP dla uczniów

Foto  Foto  Foto  Foto

 

KURS AutoCAD dla nauczycieli

Foto  Foto  Foto  Foto 

KURS AutoCAD dla uczniów

Foto Foto Foto

 

KURS operatora maszyn skrawających konwencjonalnych

Foto Foto Foto Foto Foto Foto

stopka