1 miejsce w Katowicach w rankingu STEM

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
zajmują 21 miejsce w Polsce oraz 1 miejsce w Katowicach
w Rankingu Szkół STEM 2016!!!

 

Perspektywy publikują co roku rankingi szkół ponadgimnazjalnych, Od roku 2015 licea mają możliwość weryfikacji osiągnięć uczniów w nowym rankingu pod nazwą STEM. W roku 2016 również najlepsze technika w Polsce dołączyły do tej klasyfikacji.

Czym jest nowy ranking STEM?

STEM  – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics  (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) to te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA i innych krajów. Wiadomo tam, że bez dobrej edukacji w zakresie STEM nie ma innowacyjności, rozwoju i dobrobytu. Najwyższy już czas, żeby świadomość taka upowszechniła się również szeroko w Polsce.

Celem Rankingu Liceów i Techników STEM jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka – a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do szkół zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

Ranking Techników STEM 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

  • wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka (50%);
  • wynikach matury obowiązkowej z matematyki (35%);
  • sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (15%).

 

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2983&Itemid=403

 

stopka