PRÓBNA MATURA

 

Książki 

PRÓBNA MATURA – POZIOM ROZSZERZONY 

1 marca – język polski – godz. 9:00, sala 47
1 marca – wiedza o społeczeństwie, historia sztuki – godz. 9:00, sala 50
2 marca – historia – godz. 9:00, sala 57

 

PRÓBNA MATURA – POZIOM PODSTAWOWY

4 marca – matematyka (arkusze CKE) – godz. 9:00

 

PRÓBNA MATURA – przedmioty obowiązkowe

23 II (wtorek) - język polski
24 II (środa) - język angielski/język niemiecki
25 II (czwartek) – matematyka 

Przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym z uwagi na istniejący stan epidemiologiczny. Prosimy o zachowanie dystansu, posiadanie maseczki oraz własnego długopisu/pióra (z czarnym tuszem/atramentem) i dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowodu osobistego.

W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych prosimy o stosowanie się ściśle do harmonogramu egzaminów i powyższych wytycznych.

Życzymy Wam zdrowia i powodzenia. Trzymamy za Was kciuki.
Dyrektor Śl.TZN

 

KOMUNIKAT CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego) z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach.

HARMONOGRAM CKE

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danych przedmiotów, o godz. 10:00, a w przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek – w piątek o godz. 20:00.

 

stopka