Profilaktyka i bezpieczeństwo

 

Zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki i Szkolnym Programem Wychowawczym w Śl.TZN prowadzone są w różnej formie zajęcia profilaktyczne, integracyjne i podnoszące bezpieczeństwo naszych uczniów.

28, 29 III 2017 – SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z FUNKCJONARIUSZEM POLICJI

Uczniowie klas pierwszych i klasy 2a uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji do spraw młodzieży, starszym sierżant Pauliną Pająk.

St. sierżant Paulina Pająk 

Na początku spotkania Pani sierżant wyjaśniła, co oznacza pojęcie czyn karalny oraz jakie są  różnice prawne między osobami do 17 roku życia a tymi, które w świetle prawa są dorosłe. Następnie zwróciła uwagę na zakaz opuszczania terenu szkoły w trakcie lekcji, przywołując kilka przykładów konsekwencji nieprzestrzegania regulaminu, m.in. atak nożownika na uczniów jednego z katowickich gimnazjów.

Profiaktyka i bezpieczeństwoSt. sierżant Paulina PająkProfiaktyka i bezpieczeństwo

W dalszej części spotkania poinformowała o możliwych czynnościach policyjnych względem nieletnich, takich jak przeszukanie i kontrola osobista oraz zatrzymanie w Izbie Dziecka.

Podczas spotkania poruszane były również kwestie związane z nękaniem, używaniem przemocy wobec drugiego człowieka.

Na koniec, po krótkiej dyskusji, podczas której prowadząca udzieliła odpowiedzi na pytania uczniów, Pani funkcjonariusz opowiedziała,
np. o konsekwencjach zażywania narkotyków czy palenia papierosów.

Profilaktyka i bezpieczeństwo Profilaktyka i bezpieczeństwo Profilaktyka i bezpieczeństwo

od III – EKSPOZYCJA w gablocie Koła Biologicznego i Promocji Zdrowia dotycząca zasad higieny

Profilaktyka i bezpieczeństwo

1 – 7 III 2017 – WARSZTATY dotyczące pracy w zespole prowadzone przez pracowników firmy I – TEAM, m.in. Absolwenta Śl.TZN Arkadiusza Żeglickiego dla różnych klas

31 I 2017 – SESJA POPULARNONAUKOWA „Alkoholizm – nie daj się wciągnąć” – przygotowana pod kierunkiem Pani Marty Łyczby przez uczniów klasy 1c, w której wzięły udział klasy 1c i 2g

XII 2016 – „SZKODLIWOŚĆ PALENIA PAPIEROSÓW” – krótkie prelekcje przeprowadzone przez Panie Pielęgniarki (w ramach lekcji wychowawczych) w klasach pierwszych i drugich

Profilaktyka i bezpieczeństwo

5 XII 2016 – WARSZTATY dla maturzystów „Wystąpienia publiczne… -- od A do Z”

2 XII, 9 XII, 16 XII 2016 – ZAJĘCIA  z profilaktyki na temat „Cyberprzemoc” dla klas drugich

Profilaktyka i bezpieczeństwo

Polecana strona: www.saferinternet.pl/pl/cyberprzemoc

2 XI – 15 XI 2016 – PRELEKCJE dla klas pierwszych oraz drugich – temat: „Depresja”

26 IX 2016 – ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE dla klas pierwszych

19 IX i 20 IX 2016 – WARSZTATY ZUS – Kurs upowszechniający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiedzę o ochronie pracy dla klas czwartych

IX/X – ZAJĘCIA INTEGRACYJNE dla klas I jako tradycja funkcjonująca w szkole od wielu lat. Zajęcia prowadzą Panie Psycholog,
a uczestniczą w nich zespoły klasowe uczniów rozpoczynających naukę razem z wychowawcami w celu lepszego poznania się i nawiązania prawidłowych relacji interpersonalnych „na starcie”.

 

Akcja "Miejska Dżungla"

 Akcja „Miejska Dżungla”

Śl.TZN uczestniczą w kolejnej edycji akcji „Miejska Dżungla”.

W tym roku szkolnym w ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia „Savoir-vivre
w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi” dla klas pierwszych.

21 marca br. odbyło się również dla klas pierwszych spotkanie z Panem Krzysztofem Wostalem, które dotyczyło problemów w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

Koordynatorami szkolnymi są Panie Małgorzata Tomecka i Aleksandra Kulik-Ciołka.

 

Akcja "Miejska Dżungla" Akcja "Miejska Dżungla"
Akcja "Miejska Dżungla" Akcja "Miejska Dżungla"

 

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy