Profilaktyka i bezpieczeństwo

Dyplom dla Śl.TZN

Zgodnie ze SZKOLNYM PROGRAMEM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM w Śl.TZN prowadzone są w różnej formie zajęcia profilaktyczne, integracyjne i zapewniające bezpieczeństwo naszym uczniom. 

 

KUŹNIA RÓŻNORODNOŚCI

Propozycja projektu dla młodzieży szkolnej z Katowic

Kuźnia RóżnorodnościKuźnia Różnorodności

NASTOLATKI w INTERNECIE – RAPORT NASK

Nastolatki w Internecie - raport NASK

Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0. Raport ten zawiera wyniki badań, które dotyczą różnych aspektów aktywności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Internecie.

Zawarto w nim informacje dotyczące zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i sposobów korzystania z Internetu w życiu codziennym nastolatków, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu w procesie nauczania w szkole
i w domu.

Zebrane w raporcie dane oraz sformułowane na ich podstawie rekomendacje mogą być przydatne dla szkół w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz usprawnienia stosowanych metod nauczania.

Autorzy raportu zawarli w nim także konkretne rekomendacje dotyczące kształcenia nauczycieli, rodziców i uczniów oraz organizacji szkoły.

Polecamy lekturę Raportu NASK

 

 

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy