Projekt "Pamięć81"

Logo

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum nr 17 w Katowicach uczestniczą w projekcie. Szkolnym koordynatorem jest Pan Grzegorz Drabik.

Więcej na temat projektu: O projekcie – Pamiec81

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

Sprawozdanie z projekcji filmu „Nie zabierajcie mamy” 

W Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w ostatnim tygodniu w klasach technicznych został wyświetlony film dokumentalny „Nie zabierajcie Mamy”, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Stanowi on doskonały materiał edukacyjny dotyczący funkcjonowania systemu totalitarnego. Bazując na relacjach ofiar, poddajemy analizie metody działania komunistycznego aparatu terroru wobec społeczeństwa. W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. Film powstał dzięki dofinansowaniu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Projekcja filmu została poprzedzona wprowadzającym komentarzem nauczyciela.

„Nie zabierajcie Mamy” – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4Fc5MWqv3LA

Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Szkolne miejsce Pamięci

Szkolnych kącik patriotyczno – historyczny poświęcony 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego oraz pacyfikacji kopalni "Wujek" - miejsce, które wzbudza duże zainteresowanie uczniów.

Foto

stopka