Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

Uniwersytet Gdański wraz z partnerami – Fundacją Lecha Wałęsy i Gminą Czersk, organizuje od roku szkolnego 2017/2018 Olimpiadę Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do pogłębiania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Harmonogram Olimpiady zakłada przeprowadzenie I etapu (szkolnego) do 28 września 2017 roku. Kolejne etapy olimpiady będą odbywały się w odstępie jednego miesiąca tak, aby laureat został wyłoniony do końca listopada. Finał Olimpiady zostanie przeprowadzony w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Zakres materiału jest szeroki i z tego względu informujemy przed wakacjami, aby uczniowie mieli czas na przygotowanie się do I etapu.

Napięty harmonogram przebiegu Olimpiady wynika z faktu, iż jedną z przewidywanych nagród dla laureata i jego opiekuna jest wyjazd do Oslo w dniu 10 grudnia 2017 r. na uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla lub inną imprezę jej towarzyszącą. Przewidujemy także, że główną nagrodą tej Olimpiady, oprócz wyjazdu i nagród rzeczowych, będzie indeks Wydziału Historycznego lub Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Regulamin Olimpiady Noblowskiej

Wykaz lektur

Wszystkie szczegóły i dokumenty związane z Olimpiadą znajdują się na stronie: www.olimpiada-noblowska.pl

stopka