KONKURS NA KOMIKS EKONOMICZNY – IX edycja 2017

Już po raz dziewiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września 2017: 

  1. Korzyści z migracji dla gospodarki.
  2. „Unia możliwości” – o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej.
  3. „Cyberbezpieczeństwo” – jak dbać o swoje pieniądze w sieci?
  4. „Prywatne czy państwowe?” – o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.

Celem konkursu jest merytoryczne przedstawienie powyższych zagadnień w formie komiksu. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano materiał pomocniczy. Zgodność pracy z materiałami pomocniczymi będzie oceniana przez Komisję konkursową.

Prace można przygotować grupowo.

Informacje dotyczące konkursu umieszczone są na stronie: https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017 

W szkole informacje można uzyskać u Pani Anny Komoniewskiej

stopka