KONKURS OGÓLNOPOLSKI Z „MITOLOGII”

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte na formularzu przesłanym przez Organizatora – OLIMP SCHOOL.
Konkurs przeprowadzany jest w szkole, prace sprawdza Organizator.

Zgłoszenia chętnych w szkole: do 10 X 2017

Termin konkursu: 13 XI 2017
Szczegółowych informacji udzielają Nauczyciele języka polskiego

Konkurs z Mitologii

stopka