KONKURS OGÓLNOPOLSKI „MISTRZOSTWA SZARADZIARSKIE – ZADANIA LOGICZNE” 

 

Konkurs składa się z jednego etapu. Formularze konkursowe zawierają 8 zadań.
Zadania nr 1 –3 są jednokrotnego wyboru (zamknięte), a zadania nr 4 – 8 są otwarte.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje: 1 punkt za zadania nr 1 – 3, a 2 punkty za zadania nr 4 –8.
Za błędną odpowiedź na zadania nr 1 – 3 uczestnikowi odejmowany jest 1 punkt, a na zadania nr 4 – 8 – 2 punkty.
Za nieudzielenie odpowiedzi na zadania nr 1 – 8 uczeń otrzymuje 0 punktów.

Uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie 13 punktów.
Uczestnicy konkursu powinni być zaopatrzeni w przyrządy geometryczne i prosty kalkulator.

TERMIN KONKURSU: 15 XI 2017
ZGŁOSZENIA: w szkole do 10 X 2017

INFORMACJE: Nauczyciele matematyki

Konkurs Mistrzostwa Szaradziarskie

stopka