OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

HASŁO XIII EDYCJI (2017/2018): SUKCES W BIZNESIE – LUDZIE, WIZERUNEK, STRATEGIA

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedzaumiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

ZAKRES TEMATYCZNY

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.

Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.

  1. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:
    1. Gospodarka rynkowa.
    2. Rynek finansowy.
    3. Rynek pracy.
    4. Przedsiębiorstwo.
  2. Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i związany jest z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Informacje o Olimpiadzie dostępne są na stronie: http://www.olimpiada.edu.pl/

Osoby zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o zgłoszenie się do Pani Anny Komoniewskiej
do dnia 15 października 2017r.

Etap szkolny odbędzie się 7 grudnia 2017r.

stopka